Welkom bij W.T.O.C.


Regio team

 

Het huidig bestuur:

Sjoerd Dijkstra (voorzitter)
Wieger Rekker ( vice-voorzitter)
Sjoukje de Haan (Secretaris)
Geert van der Veen (Penningmeester)
Jan H.van der Veen (Lid)
Heine Steenstra (Lid)
Wessel van der Ploeg (Lid)
Janke Hoekstra (Lid)
Berend Jan Prins (Lid)
Henk Hoekstra (Lid)
Johanna de Boer(Lid)
Tiede Auke Dijkstra(Lid)