Welkom bij W.T.O.C.


Nieuws

Penalthyschieten WTOC

Donderdagavond 24 mei begon om 18.30 uur het jaarlijkse penalthyschieten.
In samenwerking met keepertrainer Meine Kempenaar was het dit keer in iets andere vorm.
De F’jes deden een parcours, waar ze 5 keer mochten proberen te scoren.
De anderen mochten 3 penalty’s nemen waarvan degene die de meeste goals scoorden, doorgingen voor de volgende ronde.
De keepers waren: Froukje van der Velde , Sinie Merkus, Willie Merkus,Liza Elzinga, Fokke Zijlstra, Foeke Dirk Dijkstra, Jan Douwe Pijnacker en Geoffrie Hoiting.

De uiteindelijke winnaars van de teams waren:

F2:       Pieter Wiersma
F1:       Jilmer Dijkstra
E2:       Auke Kamstra
E1:       Sybren Bosma
D2:      Femme de Vries
D1:      Rudmer Loonstra
C1:      Peter Jan Loonstra
MC:     Esther Bakker
B:         Jakob Jan Bijlstra
Dames: Maaike Nijboer
Senioren heren Geoffrie Hoiting