Welkom bij W.T.O.C.

Nieuws

Uitreiking nieuwe tassen


Op de foto achter v.l.n.r.: Wierd Kooistra (voorzitter), Jaap Adema ( sponsor), Klaas Jan Reitsema. Alle Hoekstra(sponsor), Gosse Tjalsma, Teade van der Ploeg, Wybren Lieuwes, Sas van der Velde, Goffe de Boer, Henk de Boer ( trainer), Meine Kempenaar ( keepertrainer) en Dirk Planting (leider).
Voor v.l.n.r.: Berend Jan Prins, Jilles Bosma, Erik Jan Dijkstra, Jan Prins, Jan W.Prins, Foeke Durk Dijkstra (keeper), Chris Faber, Tjeerd van der Land, Ljipke Zijlstra, Janneke Zoethout
( verzorgster)