Welkom bij W.T.O.C.

Nieuws

Uitslag verloting

1e prijs             J.H. de Vries, Ribes 15, Oudwoude
2e prijs             Wierd Kooistra, Westergeest
3e prijs             Eddy Wiersma, Oudwoude
4e prijs             J. de Boer, Verl. Stationsstraat, Zwaagwesteinde
5e prijs             J. de Jong, Swartewei 7, Oudwoude
6e prijs             B. Kok, Jan Binneswei , Oudwoude
7e prijs             Tiede Auke Dijkstra, IJlst
8e prijs             K.W. Visser, Buitenpost
9e prijs             Andries ten Cate, Simmerwei, Oudwoude
10e prijs           H. Terwisga, Steenwijk
11e prijs           Wessel van der Ploeg, Ribes 3, Oudwoude
12e prijs           Jan Meijer, Westergeest
13e prijs           Klaas Adema, Westergeest
14e prijs           Frans Hibma, Halbertsmastraat 22, Kollum
15e prijs           Heine van Assen, Westergeest
16e prijs           Willie Merkus, Oudwoude
17e prijs           Harm de Jong. Oudwoude
18e prijs           P. Visser, Triemen
19e prijs           Sytske Krol, Oudwoude
20e prijs           D. Oosting, Westergeest
21e prijs           Paul Olijve, Buitenpost
22e prijs           Jochem Sipma, Wouterswoude
23e prijs           Sjoerd Dijkstra, Oudwoude
24e prijs           W. Postmus, Drogeham
25e prijs           B. Kloosterman, Buitenpost
26e prijs           Jan Rense Visser, Driesum      
27e prijs           M. Veenstra, Kollum
28e prijs           Mariska Bekhof, Leeuwarden
29e prijs           S.Smit, Franeker
30e prijs           J.G. de Vries, Oudkerk
31e prijs           Niek van der Veen, Westergeest
32e prijs           P. Prins, Kollumerzwaag
33e prijs           G. Hoiting- de Vries. Oudwoude
34e prijs           Willem Merkus, Oudwoude