Welkom bij W.T.O.C.

Nieuws

Wijziging directe rode kaartregeling per 1 januari 2006

De algemene vergadering amateurvoetbal heeft definitief  ingestemd met de wijziging van de directe rode kaartregeling. Met ingang van 1 januari 2006 luidt artikel 9 lid 2a van het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal en artikel 9 lid 2a van het Reglement Wedstrijden Amateur Futsal als volgt :

"Een speler of wisselspeler aan wie voor, tijdens of na een bindende wedstrijd een directe rode kaart is getoond, is niet gerechtigd om uit te komen in de eerstvolgende bindende wedstrijd van zijn elftal. Voorts is hij niet gerechtigd in enig ander elftal van zijn vereniging uit te komen tot en met de dag waarop zijn elftal deze eerstvolgende wedstrijd heeft gespeeld."

Bovengenoemde wijziging houdt tevens in dat de directe rode kaartregeling nu ook van toepassing is op wisselspelers zowel voor, tijdens als na de wedstrijd. Bovendien houdt de wijziging in dat de betrokken speler is uitgesloten tot en met de dag waarop zijn elftal (dus het elftal waarbij hij/zij de directe rode kaart heeft opgelopen) de eerstvolgende wedstrijd heeft gespeeld.

Het begrip voor, tijdens en na de wedstrijd houdt in dat een scheidsrechter een directe rode kaart kan geven vanaf het moment dat hij het speelveld betreedt tot aan het moment dat hij het speelveld verlaat. Voor en na de wedstrijd alsmede tijdens de rust kan de scheidsrechter ook in de gang richting de kleedkamer of bij het betreden of verlaten van de kleedkamer een speler een directe rode kaart tonen. Buiten deze periode zal hij ernstige vergrijpen uiteraard moeten rapporteren aan de bond, maar daarbij kan geen directe rode kaart worden getoond.

LET WEL:

  • de directe rode kaartregeling is alleen van toepassing op spelers en wisselspelers en niet op functionarissen op de bank  (trainer/ verzorger/ elftalbegeleider e.d.). Aan functionarissen op de bank kunnen in het amateurvoetbal overeenkomstig hoofdstuk 3.3 van het bewaarnummer "Bestuursbesluit gele en rode kaarten" wel gele en rode kaarten worden gegeven. Echter hiervan vindt een aparte rapportage plaats door de scheidsrechter en/of rapporteur aan de tuchtcommissie. Deze rapportage is conform de huidige procedure.

  • club en speler zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van deze maatregel; men krijgt hierover geen schriftelijk bericht van de KNVB.

  • de maatregel staat los van de uitspraak van de tuchtcommissie: Hierover krijgt de speler uiteraard wel schriftelijk bericht.

  • voor de BVO's geldt dat de gewijzigde regeling met betrekking tot de directe rode kaart alleen van toepassing is op de jeugdelftallen. De jeugdelftallen van BVO's spelen immers onder het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal Veldvoetbal.