Welkom bij W.T.O.C.


Verslagen

 

BASISOPLEIDING SCHEIDSRECHTER

De KNVB Academie heeft in de afgelopen periode  gewerkt aan de ontwikkeling van
E-learning arbitrage. Dat is een leervorm, die gebruik maakt van multimedia mogelijkheden.
Dit betekent, dat de cursist thuis via de computer een deel van de basisopleiding kan volgen. De cursus wordt afgesloten met een online examen. Degene die slaagt voor het examen ontvangt een certificaat spelregels.
Daarna volgt hij/zij een viertal bijeenkomsten op locatie, waarin toepassing van de theorie in de praktijk centraal staat en leidt hij/ zij minimaal twee stagewedstrijden onder begeleiding van een praktijkbegeleider scheidsrechters als onderdeel van de BOS- cursus.
E-learning is 1 augustus 2005 van start gegaan en toegankelijk via www.academie.knvb.nl en www.knvb.nl. Met het aanbieden van E-learning speelt de KNVB in op de wensen en behoeften van de huidige generatie cursisten.
De mogelijkheid blijft bestaan om de BOS-cursus in de reguliere vorm ( zeven bijeenkomsten) op lokatie  te volgen.

Wij zijn van plan om samen met Friese Boys, de Lauwers en v.v. Kollum  een BOS-cursus te organiseren.

Heb je belangstelling om de BOS-cursus te volgen, neem dan even contact op met Wierd Kooistra of een ander bestuurslid. De bedoeling is om de cursus te houden begin volgend jaar.