Welkom bij W.T.O.C.

Nieuws

Eilandenregeling

Gewijzigde eilandenregeling.
Deze regeling is bedoeld voor verenigingen die met één of meerdere teams van of naar het eiland hebben gereisd om daar een competitiewedstrijd te spelen. Dat laatste impliceert in ieder geval dat de regeling niet van toepassing is voor bekerwedstrijden.

In het kort zijn dit de contouren van de regeling:
• verenigingen kunnen halfjaarlijks (1 januari en 1 juni) kosten declareren die zijn gemaakt in het kader van de eilandenregeling.;
• u kunt daarvoor gebruik maken van een declaratieformulier;
• u hoeft geen kaartjes mee te sturen;
• het bedrag dat u kunt declareren haalt u uit het bijgevoegde overzicht;
• van het totaalbedrag over het gehele seizoen wordt eerst een franchise bedrag ad € 158,82 afgetrokken alvorens tot uitbetaling wordt overgegaan;
• voor jeugdteams geldt deze franchise niet;
• verenigingen die met hun team(s) naar Terschelling zijn gegaan om een competitiewedstrijd te spelen kunnen gebruik maken van het teruggave formulier toeristenbelasting die is bijgevoegd;

 

Tarieven overzicht hier te downloaden