Welkom bij W.T.O.C.


Nieuws

Afspraken/regels die gelden voor het gebruik van het TRAININGSPAK:

 

        Het trainingspak blijft eigendom van voetbalvereniging WTOC. Het jeugdlid krijgt het trainingspak in bruikleen;

        Het trainingspak mag alleen gedragen worden voor aanvang van de wedstrijd, tijdens de warming-up, als je reserve staat of gaat vlaggen.

        Het jeugdlid gaat op de wedstrijddag in het trainingspak naar het voetbalveld, de sporthal of zaal. Bij thuiskomst mag het trainingspak niet meer gedragen worden.

        Het trainingspak mag dus niet gebruikt worden in je vrije tijd, vakantie of tijdens de veldtrainingen;

        Indien het jeugdbestuur constateert dat het lid buiten de wedstrijden om het trainingspak toch uitleent of onjuist gebruikt, dan zal het jeugdbestuur passende maatregelen treffen;

        Als het trainingspak niet goed wordt onderhouden, foutief wordt gewassen of in de wasdroger is geweest, dan zullen de kosten 35,- op ouder/verzorger/ lid worden verhaald;

        Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap moet het in bruikleen gegeven trainingspak direct worden ingeleverd bij het jeugdbestuur;

        Het is niet toegestaan om onderling de trainingspakken te ruilen, zonder toestemming van het jeugdbestuur;

        Na elk voetbalseizoen moet het trainingspak ingeleverd worden bij het jeugdbestuur;

        Door registratie is bij het jeugdbestuur bekend welk trainingspak in zijn/haar bezit is.

 

Toon respect voor de eigendommen van onze vereniging en zorg ervoor dat het trainingspak in goede staat blijft. Toon respect voor de  gebruiksregels, opgesteld door het jeugdbestuur. Mogen wij erop vertrouwen dat jij de gemaakte afspraken nakomt en dat de ouders hierop willen toezien. 

Hartelijk dank, het Jeugdbestuur WTOC.