Welkom bij W.T.O.C.


Nieuws

Technische Jeugd Commissie

 Even terugkijken:

Zo tussen het einde van het seizoen 2008-2009 en het beging van het seizoen 2009-2010, wil de Technische Jeugdcommissie even “bijpraten”.

Er is de afgelopen maanden wel wat gebeurd achter de schermen van onze prachtige voetbalvereniging. Het hoofdbestuur heeft het druk gehad met o.a. het contracteren van verschillende nieuwe voetbaltrainers. Momenteel wordt er hard gewerkt om onze kleedkamers op een prachtige manier een metamorfose te laten ondergaan. Het jeugdbestuur is momenteel nog druk bezig om acties te organiseren om geld binnen te krijgen, zodat alle jeugdleden het komende seizoen er fantastisch bij kunnen lopen. Dit is even een greep uit, want er wordt nog heel veel geregeld, waar ook wij niet altijd van op de hoogte zijn.

Ook de komst van de Technische Jeugd Commissie is voor heel veel mensen even wennen. Wij zijn ervan overtuigd dat deze verandering binnen de vereniging over enkele jaren als zeer positief kan worden ervaren.

Na enkele keren overleg te hebben gevoerd met o.a. enkele bestuursleden en het jeugdbestuur hebben wij op woensdag 18 maart enkele onderdelen van het Technisch Jeugdplan besproken. Hierbij aanwezig alle jeugdtrainers, het voltallige jeugdbestuur en enkele bestuursleden van het hoofdbestuur. Besproken zijn de selectieprocedure, de taken van de jeugdtrainer en de taken van de jeugdleider. Exact twee weken later hebben wij onze ideeën voorgelegd aan de ouders van onze jeugdleden. Ondanks het feit dat niet alle ouders positief reageerden, hadden wij en ook de aanwezige bestuursleden van zowel het hoofd- als jeugdbestuur een goed gevoel.

In de loop van de maand april zijn wij begonnen met een voorlopige indeling van alle jeugdteams. Onze voorstellen zijn besproken met alle jeugdtrainers en jeugdleiders. In de maand mei zijn er verschillende gesprekken gevoerd met ouders en ook is er nog gepraat met enkele jeugdtrainers en/of jeugdleiders. Kortom: Heel veel praten. Laten wij wel duidelijk zijn, dat ons gevoel goed is gebleven.

Op het moment dat wij het idee hadden om de voorlopige indeling via onze website bekend te maken, kwam het hoofdbestuur met de vraag of het mogelijk was om nog een keer te kijken naar de mogelijkheden om enkele jeugdspelers “door te laten stromen” naar de 1e selectie. Het juiste is toen gedaan, namelijk met alle geledingen rondom de tafel en de mogelijkheden met elkaar te bepraten. Eigenlijk was de keuze om het in de senioren te gaan zoeken of ten koste van de individuele jeugdspeler A junioren te hebben het komende voetbalseizoen. In ons Technisch Jeugdplan wordt duidelijk beschreven, dat de ontwikkeling van de individuele jeugdspeler heel belangrijk is. Samen met het hoofd- en jeugdbestuur hebben wij besloten om een 4e elftal senioren in te laten schrijven en geen A junioren. Het voordeel is dat binnen onze 1e selectie het komende seizoen meer jeugdig talent zal spelen. Deze spelers gaan zich zeker nog meer ontwikkelen. Daarnaast komen de overgebleven A junioren in de 2e selectie. Deze (noodgedwongen) verjonging kan alleen maar een positieve uitwerking hebben. Voor de spelers, maar ook voor de toekomst. Wij willen toch graag dat ons 2e elftal op een bepaald niveau zal blijven spelen en dit kan met dit jeugdig talent. Er zijn zelfs kansen dat enkele spelers van deze groep de komende jaren de stap gaan maken naar de 1e selectie. Belangrijk is dat de groep niet helemaal uiteen zal vallen. De TJC zal ook dit de komende periode nauwlettend in de gaten houden. Met drie spelers hebben wij een gesprek gehad en in goed overleg gaan deze, met dispensatie, het komende seizoen nog voetballen in de B junioren. Helaas moest één speler, vanwege werkzaamheden op de zaterdagmiddag, afhaken.

Wij hebben deze gesprekken met het hoofd- en jeugdbestuur en ook met de A junioren als zeer prettig ervaren. Ondertussen hadden wij wel de afspraak gemaakt om de voorlopige indeling van de pupillen via onze website bekend te maken.

Toen ook dit was opgelost, hebben wij de nieuwe jeugdtrainers bij elkaar geroepen. In een goed overleg met aan de tafel het voltallige jeugdbestuur en bijna alle nieuwe jeugdtrainers zijn er veel punten besproken. Aan de orde is geweest o.a. het voorstel van de nieuwe indeling van de jeugdtrainers, de voorlopige indeling van de jeugdteams, het voorstel van de nieuwe opzet van de trainingen bij de pupillen, het begeleiden van de jeugdtrainers, het voorstel om een speler volgsysteem bij te houden, de indeling van de jeugdteams en nog veel meer. Een intensieve avond, maar wel weer dat het goede gevoel overheerste.

Ook de voorlopige indeling bij de junioren kon naar Jantsje Wiersma worden gestuurd om op onze website te zetten. Helaas……..het spelers probleem (aantal) wat bij de senioren heren speelde, was ook het geval bij de Dames. Ons werd gevraagd of er mogelijkheden waren om enkele meiden uit de MC’s bij de Dames te halen. Voor ons betekende dit om met deze jonge vrouwen om de tafel te gaan zitten en de opties te gaan bespreken. Hier ook aanwezig enkele bestuursleden, Henk de Vries en Ria Hoekstra (beide namens het hoofdbestuur), Froukje Steenstra) en de beide leiders Freerk de Vries en Wietske Smeding.

Wat moest er gebeuren met de andere meiden? Een Meisjes Junioren zevental? Alle meiden bij de Dames 1 en 2? (een optelsom 27 + 11 = 38 dames voor 2 dames elftallen). Deze alternatieven zagen deze meiden niet zitten. Was het inschrijven van een 3e elftal bij de Dames ook mogelijk en daar waar nodig, wilden deze jonge dames wel bijspringen. Met dit voorstel zijn wij meegegaan. Eigenlijk dezelfde oplossing als bij de A junioren. Duidelijk mag zijn dat dit ook een groep speelsters zijn, waarvan wij als vereniging nog heel veel voetbalplezier kunnen hebben.

Nu lijken alle plooien glad gestreken te zijn. Wij hopen de juiste beslissingen te hebben genomen. Mocht straks in de praktijk toch blijken dat het e.e.a. iets minder loopt, dan moet er weer worden gepraat en worden gekeken naar de beste oplossing voor de speler(s) en voor onze prachtige voetbalvereniging.