Welkom bij W.T.O.C.


Nieuws

WTOC bevoegd tot het inzetten van de AED

Onlangs hebben de vier voetbalverenigingen in de gemeente Kollumerland een AED aangeboden gekregen door de stichting Vrienden van de Ambulance. Een AED is een hulpmiddel dat kan ingezet worden als er bij een persoon een hartstilstand is opgetreden.
Een zevental leden van WTOC heeft hiervoor een cursus gevolgd met goed resultaat.
Op maandag 16 februari hebben de cursisten hiervoor een certificaat in ontvangst genomen.

Op de foto: achter v.l.n.r.: Sytske Krol, Ria Hoekstra, Aukje Dijkstra
Voor v.l.n.r.: Wierd Kooistra, Wybe Jan van der Schaaf
Afwezig: Johannes van Kammen, Meine Kempenaar, Truda van der Velde.