Welkom bij W.T.O.C.


Nieuws

Onweer en bliksem
In Nederland zijn de afgelopen weken veel onweersbuien geweest. Onweer kan zeer gevaarlijk zijn en
veel schade aanrichten. Dat de bliksem ook op een voetbalveld kan inslaan bleek begin augustus jl. Op
een voetbalterrein in Wald-Mittelbach (deelstaat Hessen) sloeg de bliksem in een lichtmast langs het
voetbalveld, waarbij negen voetballers, van wie twee zeer ernstig, gewond zijn geraakt.
Naderend onweer met bliksem blijft een potentieel gevaar voor een ieder die zich in het vrije veld bevindt.
Hoewel onweer zich vaak van te voren door gerommel in de verte aankondigt, blijft bliksem onvoorspelbaar.
Iedereen kent de uitdrukking "als een donderslag bij heldere hemel". Als een dergelijke
situatie zich voordoet is de blikseminslag al verraderlijk dichtbij. Overigens schuilt het gevaar niet alleen
in een rechtstreekse blikseminslag. Als de bliksem inslaat in een lichtmast of een boom, kunnen in de
directe nabijheid daarvan gevaarlijke stapspanningen ontstaan. Dit is bijvoorbeeld de belangrijkste oorzaak
dat er onder koeien die onder een boom schuilen slachtoffers vallen als de bliksem inslaat.
Bij naderend onweer is het belangrijkste om tijdig onderdak te zoeken in een gebouw, onder een tribune
of in een auto of bus en daar het onweer af te wachten. Buiten schuilen onder bomen wordt ten zeerste
afgeraden en men kan ook beter uit de nabijheid van hoge masten, antennes en hoge hekwerken blijven.
De KNVB adviseert scheidsrechters en leiders bij naderend onweer de "10 seconden" vuistregel te
hanteren maar daar niet volledig op te vertrouwen. Gezond verstand gebruiken is in dit soort situaties
erg belangrijk.

Voor de volledige tekst van het besluit Onweer wordt verwezen naar de landelijke informatie in het Bewaarnummer.
Op internet kunnen meerdere sites met informatie worden aangetroffen
(www.bliksem.nl, www.wikipedia.nl).