Welkom bij W.T.O.C.


Nieuws

Zeer geslaagd mixtoernooi WTOC

Zaterdag 3 januari 2009, voorafgaande aan de nieuwjaarsreceptie was er in sporthal de Boppeslach te Damwoude een mixtoernooi georganiseerd.
Acht teams van de A, B en MC- junioren en de heren en dames van WTOC moesten het tegen elkaar opnemen.
Er waren twee poules geformeerd. Nadat de wedstrijden in iedere poule waren afgewerkt, werden de nummers 1,2,3,4 van iedere poule met elkaar geconfronteerd.
De uiteindelijke winnaar was het team van Annet Visser, Ale Boersma, Taede van der Ploeg, Lars Merkus, Matthijs de Vries en Janna Dijkstra.
De prijsuitreiking was tijdens de nieuwjaarsreceptie bij WTOC, die ook druk bezocht werd.

Vaste deelnemers aan het mixtoernooi en tevens topscoorders zijn Doeke Visser en Roelof Rekker, die beide een beker in ontvangst mochten  nemen.

foto's Mixtoernooi en Nieuwjaarsreceptie

 

 Het verloop van het toernooi:

Indeling teams: POULE 1

Team A                                  Team B
Esther Bakker(captain)            Sonja Rekker(capt.)
Wybe J.v.d.Schaaf                  Henk de Vries
Klaas Bosma                           Jilles Bosma
Erwin Banga                            Jan Douwe Pijnacker
Sipke Bijlstra                           Piebe J.Bijlstra
Sinie Merkus                           Miranda Hamstra

 

 

Team C                                  Team D
Willie Merkus(capt.)                Rianne Wiersma(capt.)
Berend Jan Prins                      Jan J.Prins
Jan Renze Visser                     Johannes v.d.Veen
Abele de Jong                          Tedo de Bruin
Hendrik Keizer                        Marco Keizer
Sita Elzinga                              Roelof Rekker
Klaas Lieuwes                         Feike Pieter Rekker

 

Indeling teams: POULE 2

Team 1                                   Team 2
Annet Visser(capt.)                  Ester Oomens(capt.)
Ale Boersma                            Bas v.d.Leij
Taede v.d.Ploeg                      Geoffrey Hoiting
Lars Merkus                            Tjeerd Prins
Matthijs de Vries                     Jaap de Bruin
Janna Dijkstra                          Doeke Visser  
                                               Wim Klaver

Team 3                                   Team 4
Hiltje Hoekstra(capt.)              Johanna de Boer(capt.)
Jacob v.d.Velde                      Fokke Zijlstra
Harm Minnema                        Jacob Bijlstra
Heine de Bruin                         Rick de Vries
Jitze Keizer                              Bartele Nicolai
Martha Nicolai                        Alie de Jong
Herre Hoekstra                       Remco Kempenaar

Speelschema
Team A           - Team B         0-6
Team 1            - Team 2          1-0
Team C           - Team D         1-2
Team 3            - Team 4          2-1
Team B            - Team C         4-1
Team 2            - Team 3          1-0
Team D           - Team A         3-0
Team 4            - Team 1          0-1
Team A           - Team C         0-2
Team 3            - Team 1          1-2
Team B            - Team D         5-2
Team 4            - Team 2          3-2
Finale om 7de en 8ste plaats :              Team A- Team 3         1-6
Finale om 5de en 6de plaats:                Team C-Team 2          0-2
Finale om 4de en 3de plaats:                Team D-Team 4          1-2
Finale om  1ste en 2deplaats:               Team B-Team 1          2-2 Team 1 winnaar na het nemen  van shoot-outs