Welkom bij W.T.O.C.

Nieuws

Uitslag verloting 2008:

1 Geoffrie Hoiting Oudwoude 660
2 Tjeerd Prins Triemen 764
3 P. Meerstra Oudwoude 884
4 Neeltsje Wijma Buitenpost 1951
5 Joke Hoekstra Oudwoude 1642
6 R. Zijlstra Oudwoude 485
7 J. Wiersma-Mulder Westergeest 1991
8 H. Schotanus Heeg 804
9 Tetje de Vries Triemen 221
10 Atsje de Vries Leeuwarden 502
11 Henk Wijbenga Zwaagwesteinde 44
12 K.J. Mijkes Oudwoude 1242
13 tuincentrum de Triemen Triemen 568
14 O. Vries Oudwoude 1088
15 Tiemen Engwierum 384
16 J.J. Bijlstra Westergeest 1392
17 I. Hoekstra Oudwoude 1409
18 Andries Boersma Oudwoude 1032
19 J. de Vries Kollum 1810
20 Jan de Jong Westergeest 1140
21 Tjipke de Vries Oudwoude 2281
22 G. Spronkes Westergeest 608
23 Jan Veenstra Buitenpost 1662
24 B. Rekker Oudwoude 685
25 P.I. de Vries Oudwoude 53