Welkom bij W.T.O.C.
Nieuws

 

Alcoholgebruik Langs de lijn

De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) wil het alcoholgebruik langs de lijn bij amateur-wedstrijden volledig aan banden leggen. Daartoe is dit seizoen verscherpt beleid ingevoerd, vooral om de orde en rust onder het publiek te handhaven. Waarnemers van de KNVB zien streng toe op de naleving van het alcoholverbod. 
 
Bij overtredingen van het huishoudelijke reglement zal de tuchtcommissie van de bond worden ingeschakeld. De straffen variŽren van een waarschuwing bij de eerste overtreding tot punten in mindering voor clubs die herhaaldelijk in de fout gaan.

„De regels ten aanzien van alcoholgebruik langs de lijn bestaan al enige tijd”, legde KNVB-woordvoerder Rob de Leede vrijdag uit. „Tot aan dit seizoen was echter sprake van gedoogbeleid. Daar is nu een einde aan gekomen. Met ingang van dit seizoen worden overtredingen aan de tuchtcommissie voorgelegd.”

Het drinken van limonades of andere niet-alcoholische dranken uit flessen of glazen staat de KNVB vanaf dit seizoen evenmin nog toe. „Alles wat buiten de kantine wordt opgedronken, moet in plastic of kartonnen bekers worden geserveerd”, legde De Leede uit. „Dat is wel zo veilig. Als de club over een vergunning beschikt voor een terras, mag daar nog wel alcohol worden genuttigd. Alleen echter als die ruimte is afgebakend en als de drank niet uit glazen of flessen wordt gedronken.”

Volgens De Leede is er in principe niets mis met mensen die keurig een biertje drinken op en rond een voetbalveld. „Maar lieden die te veel drinken, kunnen toch wat anders reageren op gebeurtenissen tijdens de wedstrijd dan nuchtere toeschouwers. In het verleden hebben we meerdere incidenten onder het publiek gehad waarbij alcohol in het spel was. Dat heetgebakerde gedrag willen we met dit aangescherpte beleid zoveel mogelijk voorkomen.”