Welkom bij W.T.O.C.Geschiedenis van W.T.O.C.

Algemeen,Eindstanden,Dames teams,Uit de oude doos. Jubileumpagina

WTOC: de letters staan voor Westergeest Triemen Oudwoude Combinatie.

De vereniging is opgericht op 28 april 1964. Er werd eerst ook nog gedacht om de vereniging TROUW te noemen, Triemen Oudwoude, Westergeest, maar de aanwezigen op de ledenvergadering kozen toch voor de naam WTOC.

Er werd het eerste seizoen gestart met voetbal en korfbal. De korfballers speelden een zogenaamde zomercompetitie en de voetballers een wintercompetitie. Zodoende kon WTOC met ťťn veld volstaan.

Korfbal:
In het voorjaar van 1965 begon de korfbalcompetitie met 1 senioren-, 1 junioren- en 1 adspirantentwaalftal. De laatsten werden meteen kampioen. In 1966 hadden we helaas geen junioren meer en in 1967 speelde WTOC voor het laatst korfbal.
De oorzaak lag aan het feit, dat de FKB (Korfbalbond) ook een wintercompetitie begon en dat was bij WTOC met maar ťťn veld niet mogelijk. De afdeling voetbal had veel meer leden, dus moest helaas besloten worden om de afdeling korfbal op te heffen.

Voetbal:

Het aantal leden voor voetbal bleef stijgen. In het seizoen 1964-1965 hadden we 5 elftallen en in het seizoen 1968-1969 hadden we er al 9.
In 1966 promoveerde ons 1e elftal naar de 2e klasse FVB en in 1970 naar de 1e klasse FVB.

Trainers:
De eerste trainers van WTOC waren de onderwijzers Witteveen (A-junioren en de senioren) en Vellema (andere junioren, senioren), later opgevolgd door D. Postma van Zwaagwesteinde en Sipke Kuit ook van Zwaagwesteinde. Zie verder onder aan deze pagina voor een overzicht van alle trainers.

De korfballers en korfbalsters hadden als trainer bij de senioren de heer de Roos (werkend bij de Rabobank te Kollum) en Aukje de Vries-Sangers was trainster bij de jeugd.
Het vervoer naar de uitwedstrijden ging met het busje van Jan.J. Sangers (electricien).


De sportvelden: WTOC beschikte eerst over ťťn veld, het huidige B-veld, dat voor 1964 gebruikt werd voor dorpsfeesten, schoolgymnastiek en speelveld voor de jeugd. Er zijn, al voor 1970, vergevorderde plannen geweest om sportvelden aan te leggen aan de Simmerwei. Op menige bestuursvergadering kwam dit punt aan de orde. W.T.O.C. vond deze ligging meer centraal t.o.v. de drie dorpen. De financiŽn waren voor de gemeente het grote probleem en toen de Planologische Dienst later het plan ook nog afkeurde, was het WTOC-voorstel van de baan (1971). Wel kreeg WTOC toen een oefenhoek van 30 bij 50 meter aan de westzijde van het B-veld( nu het hoofdveld), waar bij daglicht op getraind kon worden.Dat gaf dus enige verlichting voor de training op het voetbalveld.
De gemeente (Ben W)kwamen, nu het plan Simmerwei van de baan was, met een ander voorstel . Bij de bestaande accommodatie wilde men 2 velden aanleggen. Dat was voor de gemeente financieel het meest haalbare. Op 6 oktober 1971 besloot het bestuur van WTOC om akkoord te gaan met dit voorstel.
In het seizoen 1972-1973 werd eerst het hoofdveld aangelegd.
De officiŽle opening van het hoofdveld vond plaats op 17 november 1973 met de wedstrijd WTOC 1 – Lions 1 (4-1)

Kleedgelegenheid.
De kleedgelegenheden waren in de beginjaren niet al te best. De voetballers kleedden zich om in een voormalig kippenhok ten zuiden van het B-veld. Water, verlichting en toiletten waren niet aanwezig. In 1967 kwam er enige verbetering. In 1966 werd er met geldelijke steun van de gemeente een houten woning op afbraak gekocht te Kuikhorne. Hier werd een kleedgelegenheid van gebouwd met 2 grote boxen, een scheidsrechterkamertje en een materialenbox. De vloeren werden betegeld en later kwam er ook (koud) water en licht in.
Ook de plannen voor een kleedgelegenheid met kantine werd met Gemeentewerken van Kollumerland besproken. Daar was wel behoefte aan, want het ontbreken van toiletten werd steeds meer als een gemis gevoeld.
Op 31 maart 1975 startte de bouw van kleedgelegenheid door Jarino uit Roden. De bouw ging voorspoedig, want reeds op 6 oktober werd de bestuursvergadering voor het eerst in de kantine gehouden. Het complex was toen klaar. Op 31 oktober 1975 werd er toen een grote geldinzameling gehouden. De kleedgelegenheid was begroot op f 298.000,-- en WTOC moest hiervan aanvankelijk f 16.500,-- bijdragen. De geldinzameling bracht ruim f 4300,-- op, wat al een hele stap was in de goede richting.

OfficiŽle opening sportveldencomplex "de Wygeast":
Op 22 november 1975 werd het nieuwe sportveldencomplex officieel geopend door burgemeester D. Bekius. De burgemeester liep door een erehaag van B-pupillen, waarna hij de sleutel van het hek ontving van de toen jongste pupil en tevens jongste lid van de vereniging Pier Johan de Boer. De sleutels waren vastgebonden aan een net met voetballen.
De naam van de kantine "De Ynswinger"was ingezonden door de toenmalige consul E.W.Dijkstra. Hij mocht daarna de kantine officieel openen.
Daarna werd een wedstrijd gespeeld tussen WTOC 1 en Combinatie Kollumerland. De uitslag werd 2-2. De WTOC doelpunten werden gemaakt door Harm A. Dijkstra en Jurjen-Wiep Sangers. De aftrap werd verricht door mevrouw Feersma Hoekstra.


Eindstanden en trainers bij W.T.O.C.

Seizoen Eindstand Klasse Promotie/degradatie Trainers
1964/1965 eindstand 3e klasse FVB   Vellema en Witteveen
1965/ 1966 eindstand 3e klasse FVB promotie Deuje Postma
1966/ 1967 eindstand 2e klasse FVB   Deuje Postma
1967/ 1968 eindstand 2e klasse FVB   Sipke Kuit
1968/ 1969 eindstand 2e klasse FVB   Sipke Kuit
1969/ 1970 eindstand 2e klasse FVB promotie Sipke Kuit
1970/ 1971 eindstand 1e klasse FVB   Boorsma (wegens ziekte Kuit)
1971/ 1972 eindstand 1e klasse FVB   Sipke Kuit
1972/ 1973 eindstand 1e klasse FVB   Sipke Kuit
1973/ 1974 eindstand 1e klasse FVB   Wierd Kooistra
1974/ 1975 eindstand 1e klasse FVB   Hendrikus.Kraan(t.m dec) en Van Kammen (vanaf jan.)
1975/ 1976 eindstand 1e klasse FVB   Jaap van Kammen
1976/ 1977 eindstand 1e klasse FVB   Klaas Woudstra
1977/ 1978 eindstand 1e klasse FVB degradatie Klaas Woudstra
1978/ 1979 eindstand 2e klasse FVB   Jan de Vries
1979/ 1980 eindstand 2e klasse FVB   Jan de Vries
1980/ 1981 eindstand 2e klasse FVB   Jan de Vries
1981/ 1982 eindstand 2e klasse FVB   Jan de Vries
1982/ 1983 eindstand 2e klasse FVB   Rein Timmermans
1983/ 1984 eindstand 2e klasse FVB   Rein Timmermans
1984/ 1985 eindstand 2e klasse FVB   Keimpe Wijbenga
1985/ 1986 eindstand 2e klasse FVB promotie Keimpe Wijbenga
1986/ 1987 eindstand 1e klasse FVB   Keimpe Wijbenga
1987/ 1988 eindstand 1e klasse FVB   Harm Teunissen
1988/ 1989 eindstand 4e klasse KNVB   Harm Teunissen
1989/ 1990 eindstand 4e klasse KNVB   Piet Bosma
1990/ 1991 eindstand 4e klasse KNVB   Piet Bosma
1991/ 1992 eindstand 4e klasse KNVB   Piet Bosma
1992/ 1993 eindstand 4e klasse KNVB degradatie Piet Bosma /Wietse van der Veen
1993/ 1994 eindstand hoofdklasse FVB degradatie Wietse van der Veen
1994/ 1995 eindstand 1e klasse FVB   Wietse van der Veen
1995/ 1996 eindstand 1e klasse FVB degradatie Wietse van der Veen
De regionale voetbalbonden (waaronder de FVB) verdwenen en in het zaterdagvoetbal werden er, boven de Eerste Klassen, drie landelijke Hoofdklassen toegevoegd. Hierdoor schoven de benamingen voor de klassen door, waardoor een optische opwaardering van het zaterdagvoetbal ontstond. Voor WTOC betekende het dat er gedegradeerd werd naar de vijfde klasse.
1996/ 1997 eindstand 5e klasse KNVB degradatie Tsjerk van der Veen
1997/ 1998 eindstand 6e klasseKNVB kampioen Jan Venema
1998/ 1999 eindstand 5e klasse KNVB promotie 1e periodetitel Jan Venema
1999/ 2000 eindstand 4e klasse KNVB promotie 3e periodetitel Jan Venema
2000/ 2001 eindstand 3e klasse KNVB   Jan Venema
2001/ 2002 eindstand 3e klasse KNVB   Jan Venema
2002/ 2003 eindstand 3e klasse KNVB   Jan Venema
2003/ 2004 eindstand 3e klasse KNVB degradatie Sido Postma
2004/ 2005 eindstand 4e klasse KNVB   Sido Postma/ Sije Visser
2005/ 2006 eindstand 4e klasse KNVB promotie 1e periodetitel Henk de Boer
2006/2007 eindstand 3e klasse KNVB   Henk de Boer
2007/2008 eindstand 3e klasse KNVB degradatie Henk de Boer
2008/2009 eindstand 4e klasse KNVB   Jan van der Bij
2009/2010 eindstand 4e klasse KNVB promotie Martin Brandsma
2010/2011 eindstand 3e klasse KNVB degradatie Martin Brandsma
2011/2012 eindstand 4e klasse KNVB promotie door periodetitel Martin Brandsma
2012/2013 eindstand 3e klasse KNVB   Martin Brandsma
2013/2014 eindstand 3e klasse KNVB   Martin Brandsma
2014/2015 eindstand 3e klasse KNVB   Oane Westra
2015/2016 eindstand 4e klasse KNVB promotie Oane Westra
2016/2017 eindstand 3e klasse KNVB   Oane Westra
2017/ 2018   3e klasse B   Oane Westra
         
         

 

Oud krantenknipsel van 25 jaar geleden
Ontvangen van Jan de Vries,
vroegere trainer van WTOC

Foto's van vroeger (uit de oude doos)

Oude foto's van verschillende teams zijn ook op de site te vinden;


Geschiedenis Damesteams

Het damesvoetbal bij W.T.O.C.

WTOC meisjes zijn in 1980 gestart onder leiding van de heren S. Sangers en J.Haarsma.
In 1981/1982 werd gestart in de meisjescompetitie, waar in de middenmoot werd geŽindigd. Onder de bezielende leiding van J.Haarsma en A.Katsma.

Door veel mee te doen aan de diverse toernooien met wisselend succes werd de broodnodige ervaring verkregen. Dat resulteerde in het seizoen 1983/1984 in het zo fel begeerde kampioenschap. Ook werd in Bergum tijdens de winterstop het kerstzaalvoetbaltoernooi gewonnen, waar ze meisjeskampioen van Friesland werden. Vanwege door de bond ingedeelde leeftijdsindeling was het voor W. T. O. C. onmogelijk om nog langer met alleen meisjes door te gaan.
Na rijp beraad werd besloten om met een dames- en een meisjesteam te gaan werken. De heer A.Wiersma werd leider van de dames en mevrouw G.Bulstra werd leidster van de meisjes. Als trainer werd de heer J.Merkus verzocht om dit op zich te nemen.

In 1985/ 1986 werd er aldus gestart. In de competitie ging het zeer goed. Zowel de dames als de meisjes werden kampioen. De 3-gemeentencup mocht gewonnen worden van Buitenpost, wat dus niet lukte, maar door het wegvallen van Oostergo kwam WTOC weer terug in de running. Na een zenuwslopende strijd wisten we de dames Zwaagwesteinde te kloppen met 2-1. Na vallen en opstaan toch in finale van de 3-gemeentencup. Met gemengde gevoelens werd er afgereisd naar Surhuisterveen om de strijd aan te binden met Buitenpost. Na een 1-0 achterstand in de rust wist W.T.O.C. in de tweede helft toe te slaan en van Buitenpost te winnen en wel met 2-1.

In 1986/1987 werden de dames weer kampioen, maar de meisjes daarentegen niet. Zij hadden hun zinnen gezet op de Frieslandcup. Na een zeer spannende finale in Drachten werd er met 5-3 gewonnen van MKV. Aan het einde van 1987 werd besloten om ook van het meisjesteam jong dames te maken vanwege de leeftijd. Dan kon een ieder blijven spelen en dat ook hoort ook bij het streven van W.T.O.C. De dames 1 speelden in 1989 1e klas en dames 2 een paar klassen lager.
Maar in de omstreken van Friesland heeft WTOC een zeer goede naam opgebouwd. Om gezondheidsredenen moest de heer A.Wiersma afhaken en als leider werd de heer J.Merkus aangetrokken. Hij regelt ook samen met mevrouw Bulstra het wel en wee van dames 2 .

Seizoen 1981/ 1982        
Het verloop van  de competitie: uitslag Doelpunten gemaakt door:
Lemmer Meisjes - WTOC Meisjes 4-1 Lamkje Bulstra
WTOC M - DTD M 0-4  
MKV M - WTOC M 0-2 Annet Haarsma, Lamkje Bulstra
Friese Boys M - WTOC M 4-2 Marga van der Heide, Lamkje Bulstra
WTOC M - RWF M 4-0 Grietsje A.Bulstra (3), Annet Haarsma
ONB M - WTOC M 0-3 G.A.Bulstra, L.Bulstra, Jolanda de Jager
DTD M - WTOC M 2-0  
RWF M - WTOC M 0-1 A. Haarsma
CAB M - WTOC M 3-1 L. Bulstra
WZS M - WTOC M 1-0  
WTOC M - WZS M 0-0  
Robur M - WTOC M 5-0  
WTOC M - Lemmer M 0-3  
WTOC M - MKV M 1-1 J. de Jager


Op Hemelvaartsdag 1982 was er een toernooi voor de meisjes In Leeuwarden op het terrein van MKV.
Tegen Robur, Nicator en DTD werd verloren (0-3,0-3, 0-2). Tegen MKV 0-0. WTOC M eindigde als laatste. Robur won het toernooi.. Daarna hebben de meisjes nog meegedaan aan een toernooi in Kollumerzwaag. Ze eindigden als derde en er werd beter gespeeld dan tijdens het toernooi in Leeuwarden.

Seizoen 1983/1984        
Drogeham M - WTOC M 1-11 A.Haarsma (5), M.van der Heide (3), Erica Haarsma, G.A. Bulstra, Tineke Ros
WTOC M - De Walden M   A.Haarsma ( 5), M. van der Heide, L.Wiersma
WTOC M - Oostergo M 5-1 Wietske de Jong, G.A. Bulstra, Lieuwkje Wiersma
WTOC M - Kollum M 10-0 A.Haarsma (5), G.A. Bulstra (2), L.Wiersma ( 3)
WTOC M - Nicator M 3-2 A.Haarsma (2), L.Wiersma
WTOC M - Robur M 6-0 L.Wiersma (3), A.Haarsma(2), G.A. Bulstra
WTOC M - De Walden 10-0 A. Haarsma (10), G.A. Bulstra ( 3), L. Wiersma
ONB M - WTOC M 2-3 A.Haarsma, L.Wiersma (2)
De Walden M - WTOC M 1-6 L.Wiersma (4), A.Haarsma
Kollum M - WTOC M 1-6 A.Haarsma (4), L.Wiersma (2)
In de winterstop was het Kerstzaalvoetbaltoernooi, waaraan werd deelgenomen. WTOC meisjes werden daar kampioen.
         
WTOC M - Kollum 4-0 L.Wiersma (4)
WTOC M - MKV M 2-3 L.Wiersma
WTOC M - ONB M 7-1 A.Haarsma (3), L.Wiersma (2), M. van der Heide(2)
Robur M - WTOC M 0-8 A.Haarsma(6), L.Wiersma, M. van der Heide
Nicator M - WTOC M 0-1 A. Haarsma


Door deze laatste zege waren de meisjes van WTOC KAMPIOEN.

Eind maart 1985 hebben twee meisjes van WTOC meegespeeld in Ruinen voor de Noordelijke Selectie. Dat waren Annet Haarsma en Hillie Koster, deze laatste als keepster. Deze wedstrijd werd gespeeld tegen de oostelijke selectie. De eindstand was 4-4.

Seizoen1985-1986
Uit de oude wedstrijdverslagen blijkt, dat in dit kampioensjaar voor zowel de meisjes als de dames het de volgende meisjes en dames waren, die gescoord hebben.

- Annet Haarsma
- Baukje Schotanus
- Sonja Sloot
- Lieuwkje Wiersma
- Hendrika.Bruining
- Erica Haarsma
- Erica Bruining
- Gepke Bruining
- Lamkje Bulstra
- Anneke Bruining
- Lydia de Wilde
- Anna de Bruin
- Jellie Idema
- Geertje Bergsma
- Grietsje Anna Bulstra


Halverwege mei 1986 wordt het duidelijk. De dames en de meisjes zijn kampioen, maar ook WTOC 1 en WTOC 2 zijn in dit seizoen kampioen geworden.