Welkom bij W.T.O.C.

Fotopagina

Oudere teamfoto's

 

Foto gemaakt op 9 november 2013

Achter v.l.n.r.: Geert Kempenaar ( leider), Willie Merkus, Tjitske Botma, Trienke Kommerie,Hedwich Dijkstra, Judith Westerhof, Sita Elzinga, Janneke Rauwerda-de Poel
Voor v.l.n.r.:Tseardsje Ruiter, Alie de Jong, Esther de Bruijn, Petra Bosgraaf, Aafke Kempenaar, Miranda Hamstra

Afwezig: Aniek Terpstra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WTOC MC op 6 september 2014

Foto gemaakt op 8 november 2008:
Achter v.l.n.r.: Freerk de Vries ( leider), Janna Dijkstra, Christy Nieuwenhuis, Ilse Horinga, Martha Nicolai, Lisa de Vries, Alie de Jong, Margriet Zwart,
Wietske Smeding( leidster).
Voor v.l.n.r.: ..,Marlies Bergsma, Joukje Smeding, Jessica Horinga, Joanca Kempenaar, Maaike de Haan
Liggend: Joy Droogsma.

Afwezig: Judith Westerhof

 Foto gemaakt op 26 mei 2008:

Op de foto achter v.l.n.r.:Margriet Zwart, Miranda Hamstra, Sita Elzinga, Alie de Jong, Martha Nicolai,
Ilse Horinga, Lisa de Vries, Christy Nieuwenhuis, Marlies Bergsma.
Voor v.l.n.r.: Jessica Horinga,  Susanne Merkus, Joukje Smeding, Yvonne Alkema, Freerk de Vries(leider)
Voor liggend: Janna DijkstraFoto gemaakt op 22 september 2007:
Achter v.l.n.r.: Heine van Assen ( leider), Janna Dijkstra, Alie de Jong, Linda de Vries, Sita Elzinga, Miranda Hamstra
Martha Nicolai, Lisa de Vries,Ilse Horinga , Ron Alkema (trainer)
Voor v.l.n.r.: Margriet Zwart, Susanne Merkus,  Joukje Smeding, Jessica Horinga
Liggend: keepster Yvonne Alkema

 

Foto WTOC F2 op 28 september 2013

 

Foto 27 oktober 2012:
achter v.l.n.r. Marten Dijkstra(leider), Kyan van der Kooi, Roel Nicolai, Sjoerd-Jan Dijkstra, Gerben Zijlstra,
Niels Hoekstra, Ljipke Zijlstra(leider).
voor v.l.n.r. Max van der Linden, Roy Dijkstra, Jelke Bijlstra, Durk Pieter Adema.


 

 


WTOC F1G op 30 augustus 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WTOC E1 voorjaarskampioen 2015
Achterste rij:Auke Nauta en Hilco Rekker ( leiders en trainer)
Tweede rij: Klaas Dijkstra ,Oane Jacob Nauta, Alwin Thalen, Jan Berend Zuidersma, DaniŽl Rekker,Hendrik Rottinee
Voorste rij Steffen Roffel, Gert-Jan Veenstra,Jorn Schotanus

Verslag wedstrijd WTOC E1:
Het is zaterdag 23 mei WTOC E1 moet aantreden tegen Drachster Boys E5. Het ging om het kampioenschap, WTOC moest winnen om kampioen te worden. WTOC kwam na 10 minuten al op achterstand . Daarna werd WTOC feller en kwam er ook gevaarlijk uit. In de 23e  minuut werd het 1-1 door een doelpunt van Jorn Schotanus. In de rust alles rustig door gepraat wat te moeten doen. WTOC kwam sterker uit de kleedkamer en was gewoon feller, wat er in resulteerde dat in de 35 min weer werd gescoord door Jorn Schotanus. Er waren  nog 15 spannende minuten te gaan. In de 40e minuut kreeg wtoc een penalty, maar die werd gemist dus het bleef spannend tot de 45e minuut Toen scoorde Daniel Rekker de 3-1. WTOC E1 heeft 25 punten en Drachtster Boys E5 werd 2e met 23 punten.
Dus WTOC E1 kampioen jongens allemaal super gespeeld
Gefeliciteerd namens jullie leiders en trainer!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WTOC E1 op 6 september 2014
 

 

 

Foto ST WTOC/VVZ VR1 op 27 september 2014

WTOC D1G op 20 september 2014
Achter: Sieberen Bosma, Jarno Woudstra, Bart Kempenaar,Wesley Elzinga, Ulko Dijkstra, Tjipke de Vries, Tjeerd Annema, Rik de Vries.
Voor: Johannes Zuidersma, Gijs Jelle Duzink, Sander Hiemstra, Wander Vietmeijer, Hielke Remco Bosma, Jan Willem Hoekstra, Ryken Zijlstra

 


6 december 2014 Najaarskampioen:
Op de foto: Achter v.l.n.r.:Sieberen Bosma (leider, trainer),Jarno Woudstra, Wesley Elzinga, Tjeerd Annema, Bart Kempenaar, Tjipke de Vries,Ulko Dijkstra, Rik de Vries (leider, trainer).Voorste rij:   Sander Hiemstra,GijsJelle Duzink, Jan Willem Hoekstra, Wander Vietmeijer, Ryken Zijlstra, Johannes Zuidersma, Hielke Remco Bosma

 

WTOC B1 op 30 augustus 2014

 

Foto gemaakt op 25 april 2015

 


WTOC 2 op 22 november 2014

 


Achter v.l.n.r.:Piet Meerstra (grensrechter), Heine de Bruin, Lars Merkus, Jaap de Bruin,Robert Kuipers,Tedo de Bruin, Jitze Keizer, Ale Hoekstra (hoofdsponsor).
Midden v.l.n.r.: Gosse Tjalsma ( leider), Berend Jan Prins, Erik Bruinsma, Sipke Bijlstra, Oane Westra (hoofdtrainer), Goffe de Boer, Taede van der Ploeg, Aant Keizer, Foeke Dirk Dijkstra (leider).
Voor v.l.n.r.:Jan Smid, Nyckele Smeding, Sybren Bosma, Klaas Bosma, Geoffrie Hoiting, Jilles Bosma, Bartele Nicolai, Ruben van Dijke, Erik Jan Dijkstra

Op de foto ( 13 augustus 2013) achter v.l.n.r.Dirk Planting(leider)Pieter Meerstra ( grensrechter), Erik Bruinsma, Robert Kuipers, Geoffrie Hoiting. Taede van der Ploeg, Jaap de Bruin, Foeke Durk Dijkstra (leider), Martin Brandsma( trainer).
Voor v.l.n.r.: Bartele Nicolai, Berend Jan Prins, Erik Jan Dijkstra, Sybren Bosma, Sipke Bijlstra, Aant Keizer, Lars Merkus, Jitze Keizer
Afwezig: Jilles Bosma, Klaas Bosma, Heine de Bruin, Tedo de Bruin, Nyckle Smeding, Rinze Roorda

 

Achter v.l.n.r.: Martin Brandsma (trainer), Piet Meerstra (grensrechter), Renze Roorda, Erik Bruinsma, Jitze Keizer, Bartele Nicolai, Ale Hoekstra ( sponsor),Dick Planting ( leiding).
midden v.l.n.r.:Taeke van der Ploeg, Taede van der Ploeg, Jaap de Bruin, Lammert Kroeske, Tedo de Bruin, Heine de Bruin,
Sipke Bijlstra, Berend Jan Prins.
Voor v.l.n.r.: Erik Jan Dijkstra, Jan Prins, Klaas Bosma, Geoffrie Hoiting, Jelle Geert Pompstra, Foeke Durk Dijkstra, Lars Merkus
Ruben van Dijke, Jilles Bosma.

 

Seizoen 2011/2012

 

Seizoen 2009-2010


 

Op de foto, gemaakt op 15 augustus 2009:
Voor v.l.n.r.: Gosse Tjalsma, Lars Merkus, Taeke van der Ploeg, Fokke Zijlstra (keeper), Foeke Durk Dijkstra( keeper) Jilles Bosma, Liron Lenstra, Siede Sipke Kempenaar
Midden v.l.n.r.: Sjoukje Adema( verzorgster), Jettie Huisman( verzorgster), Sipke Bijlstra, Piebe Germ Pompstra, Jan Prins, Tedo de Bruin, Pieter Johan Wijbenga, Jacob Jan Bijlstra, Pieter Meerstra( grensrechter), Martin Brandsma ( hoofdtrainer)
Achter v.l.n.r.: Meine Kempenaar (keepertrainer), Tjeerd van der Land, Goffe de Boer, Jitse Keizer, Berend Jan Prins, Heine de Bruin, Taede van der Ploeg, Dirk Planting (leider)

Afwezig: Geoffrie Hoiting (keeper), Klaas Bosma en Erik Jan Dijkstra.

Trainer:
Martin Brandsma,  Augustinusga

 

Seizoen 2008/ 2009

Op de foto , gemaakt op 16 augustus 2008 Achter v.l.n.r.: Jan van der Bij ( trainer), Tiede Auke Dijkstra, Goffe de Boer, Gosse Tjalsma, Taede van der Ploeg, Jan J. Prins, Jaap Adema, Jitze Keizer, Piet Meerstra ( grensrechter), Sjoukje Adema( verzorgster).
Voor v.l.n.r.: Jilles Bosma, Tjeerd van der Land, Berend Jan Prins, Foeke Durk Dijkstra, Jan Douwe Pijnacker, Klaas Bosma, Meine Kempenaar ( keepertrainer), Dirk Planting (leider)

Afwezig: Erik Jan Dijkstra, Klaas Jan Reitsema, Wybren Lieuwes, Heine de Bruin

 

Seizoen 2007/2008:

Achter v.l.n.r:Henk de Boer (trainer), Marten Schotanus, Tjeerd van der Land,Gosse Tjalsma, Tiede van der Ploeg, Klaas Jan Reitsema, Tiede Auke Dijkstra, Goffe de Boer, Jacob van der Velde, Heine de Bruin, Dirk Planting(leider)
Voor v.l.n.r.: Klaas Bosma, Jan J.Prins, Berend Jan Prins, Jaap Adema, Foeke Durk Dijkstra, Jan W.Prins, Wybren Lieuwes, Wietse van der Meer, Jilles Bosma , Meine Kempenaar (keepertrainer)

 

WTOC VR 1 op 28 september 2013


WTOC 3 op 12 oktober 2013

 

Foto: 21 september 2013
Achter v.l.n.r.: Geert van der Veen ( leider), Riemer Durk Bijlstra, Niek van der Veen, Chris Faber, Pieter Johan Wijbenga, Gosse Tjalsma,
Wybe Jan van der Schaaf, Calvin Moore, Auke Feenstra (trainer).
Voor v.l.n.r.:Jaap Adema, Rik  de Vries, Piebe Jan Bijlstra, Fokke Zijlstra, Henry van der Zwaag, Tjeerd van der Land, Bartele Nicolai.
afwezig: Hein Adema (grensrechter)

Foto gemaakt op 10 november 2012: Nieuwe kleding van sponsor : Installatiebedrijf Ale Hoekstra
Op de foto: Achter v.l.n.r.: Ale Hoekstra (sponsor), Geert van der Veen ( leider), Wybe Jan van der Schaaf, Goffe de Boer, Jan Prins, Tjeerd Prins, Niek van der Veen, Chris Faber, Pieter Johan Wijbenga, Gosse Tjalsma, Hein Adema (grensrechter)
Voor v.l.n.r.: Bartele Nicolai, Tjeerd van der Land, Marten Schotanus, Jelle Geert Pompstra, Jaap Adema, Patrick Kooistra, Calvin Moore, John Hofte (trainer)

Foto van 27 oktober 2012
Achter v.l.n.r.: Seije Kamstra(Grensrechter), Nanne de Vries, Hylke Elzinga, Riemer Durk Bijlstra, Douwe Starkenburg, Daniel Bakker, Hart Bastiaan Pijnacker, Nyckele Smeding en Foeke v/d Ploeg(Trainer/Leider)
Voor v.l.n.r.: Matthijs de Vries(Leider), Auke Kamstra, Mark Cnossen, Gerlof de Bruin, Germ Jan Hoekstra, Sybren Bosma, Aant Keizer en Bert Bosgraaf(Trainer/Leider)
Afwezig: Jan Siebrant Visser en Tymo Bosgraaf

Voor verslagen, klik op onderstaande link:

http://wtocb1.ditismijnteam.nl

 

Foto WTOC D1 op 28 september 2013

Voor van links naar rechts      : Sander Hiemstra, Gea Wijbenga, Anne-Nynke de Boer, Jildou de Boer, ∆belina Kampen en Jarno Woudstra.
Achter van links naar rechts   : Gerrit Dijkstra ( trainer/leider) Wander Vietmeijer, Wiebe Smid, Niels de Vries, Aldert de Vries ( leider ) Bart Kempenaar, Alex Schotanus, Hielke-Remco Bosma en Djoerd Smid ( Grensrechter )
Leontien Vlasma en trainer Jitse Keizer  ontbreken op de foto.

 

Foto WTOC E1 op 28 september 2013

 

Foto: 21 september 2013

Achter v.l.n.r.: Wierd de Vries (trainer), Sybricht Dijkstra, Anna Kok, Hein Adema (leider/trainer) Ulko Dijkstra, Gert Jan Veenstra, Agnes Adema(leidster)
Voor v.l.n.r.;  Klaas Dijkstra, Jan Berend Zuidersma, Nynke Emma Adema,  Lieke de Vries, Mellanie Elzinga
Op de foto ontbreekt Gijs Jelle Duzink

 

Foto WTOC F1 op 5 oktober 2013


Foto E3M 5 oktober 2013

2014--------

Foto van 27 oktober 2012
Op de foto: achter vl.n.r: Tryanka Prins (leiding), Hilda de Haan,  Thea Elzinga, .., Femke de Hoek, ..,.., Tietsje Thalen, Janneke Rauwerda.
Voor v.l.n.r.: Pranger (trainer), Trienke Kommerie, ,.., Aniek Terpstra, Sinie Merkus, Miranda Hamstra, Willie Merkus

 

Foto gemaakt op 17 november 2012
Achter v.l.n.r: Klaas Jan Reitsema (sponsor en leider), Harry Boersma. Ale Boersma, Cor Mijkes, Ale Annema, Piter- Imke de Vries, Piebe Germ Pompstra,
Bert Bosgraaf(trainer).
Voor v.l.n.r Johan reuring, Abele de Jong, Robin Weiland, Johannes van der Veen, Dennis Bosgraaf, Piebe Jan Bijlstra, Dennis Postma.
Voor Willem Merkus (sponsor en keeper)

 

 

WTOC C1 G op 4 mei 2013

Op de foto achter v.l.n.r.: Bert Bosgraaf ( interim-leider), Jan de Jong, Germ Jan Hoekstra, Jan Dirk Sangers,Timen de Vries, Hedwich Dijkstra, Nykle Vlasma, Sytze de Boer en Wiebe de Boer ( interim-leider). 

Voor v.l.n.r.: Mark Cnossen, Jilmer Dijkstra, Ike Tsjeard Hoekstra, Petra Bosgraaf, Janco Elzinga en Wytze Wijbenga.
Op de foto ontbreken speler Wouter Andringa, hulpcoach Gerry Dijkstra.
En de Leiders/trainers Jitse Keizer en Eric Jan Dijkstra.

 

 


Foto WTOC F1 van 27 oktober 2012
 

Foto WTOC MC 1 gemaakt op 17 november 2012
Op de foto Achter v.l.n.r.:Luitzen Ite de Boer (Trainer), Baukje de Vries, Hinke van der Veen, Neeltje Starkenburg, Rixt Kooistra,
Elisabeth Kempenaar (leidster), Geert Kempenaar ( leidster).
Voor v.l.n.r.: Petra Zuidersma, Bente Meijer, Baukje Zijlstra (keepster), Marije Meijer, Ilse Marije de Boer

 

Foto van 27 oktober 2012

Achter v.l.n.r.: Gooi Steenstra (trainer), Ale Hoekstra( sponsor), Christien Zuidema, Johanna de Boer,Jessica Horinga  , Getje Marinus, Pytsje Veenstra, Ria Hoekstra (leiding), Janneke Rauwerda, Sonja Rekker, Martha van Assen, Klaas Waeltsje Visser( grensrechter)
Voor v.l.n.r.: Hiltje Hoekstra, Annet Visser, Anna Seaske Postma, Marlies Bergsma, Liza Elzinga, Ilse Horinga, Rianne Wiersma, Martha Nicolai, Maaike van Kammen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto van 13 oktober 2012
Achter v.l.n.r.: Bas de Haan (assistent leider) Hielke Prins, Fokke Jan Klaver (assistent leider), Wander Vietmeijer, Rik de Vries (Trainer/leider), Tjipke de Vries, Hielke Remco Bosma, Riekele Vietmeijer (leider), Wiebe Smid (E1), Niels de Vries (E1)
Voor v.l.n.r.: Tjeerd Annema, Fije Gaatse Bosma, Hart Thomas de Haan (keeper), Bart Kempenaar
Afwezig was Wesley Elzinga

 

 

Op de foto  gemaakt 10 nov, 2012
Achter v.l.n.r.  Gerrit Dijkstra Trainer/Leider , Gijs Jelle Duzink , Sander Hiemstra , Jan Willem Hoekstra , Ryken Zijlstra , Aldert de Vries.
Voor v.l.n.r. Hilco Pieter Meerstra , Alex Schotanus , Wiebe Smid , Niels de Vries , Yarno Woudstra en voor Keeper Johannes Zuidersma

 

 

Foto gemaakt op 17 november 2012
Op de foto Achter v.l.n.r.:Luitzen Ite de Boer (Trainer), Baukje de Vries, Hinke van der Veen, Neeltje Starkenburg, Rixt Kooistra,
Elisabeth Kempenaar (leidster), Geert Kempenaar ( leidster).
Voor v.l.n.r.: Petra Zuidersma, Bente Meijer, Baukje Zijlstra (keepster), Marije Meijer, Ilse Marije de Boer

 

 

 

achter v.l.n.r. Marga Visser(leidster), Iris Bosgraaf, Tjitske Krook, Doetie Zijlstra, Lies Annema, Froukje Zijlstra(leidster)
voor v.l.n.r. Lemke Dijkstra, Gera Visser, Arianna Kloosterman.

foto van 27 oktober 2012

 

 

 


seizoen 2012/2013 WTOC MD1


WTOC E1 seizoen 2012/2013

 


WTOC 2 in seizoen 2011/2012


WTOC E2M op 1 oktober 2011


Foto WTOC B1 op 1 oktober 2011
Achter vlnr: Foeke vd Ploeg(Trainer), Matthijs de Vries(Trainer/Leider), Hubert vd Rijdt, Hart Bastiaan Pijnacker, Auke Kamstra, Riemer Durk Bijlstra, Jan Siebrant Visser, Hylke Elzinga, Ronald vd Laan en Seije Kamstra(Leider)
Voor vlnr: Wietse Hoekstra, Nyckele Smeding, Sybren Bosma, Daniel Bakker, Aant Keizer en Germ Jan Hoekstra
Liggend: Nanne de Vries
Afwezig op de foto: Mark Cnossen, Gerlof de Bruin en Douwe Starkenburg.

WTOC Dames 2 seizoen 2011/2012 (15 oktober 2011)
 


Dames 1 seizoen 2011/ 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


WTOC MD1 seizoen 2011/ 2012

WTOC E1 van seizoen 2011/2012

 

WTOC E1 van seizoen 2011/2012

 


WTOC F2, seizoen 2011- 2012

 

seizoen 2010/ 2011

Achter v.l.n.r.
Dolf Versteegh ( trainer), Anna -Seaske Postma, Rianne Wiersma, Annet Visser,P
ietsje Veenstra, Maaike Nijboer, Getje de Boer,Sonja Rekker, Ria Hoekstra( leidster), Tietsje Thalen.
Voor v.l.n.r.
Joukje Smeding,
Hiltsje Hoekstra, Johanna de Boer, Jitske Veenstra, Sinie Merkus, Martha van Assen, Sieta Elzinga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Foto gemaakt op 27 oktober 2007

Op de foto: achter v.l.n.r.: Klaas Jan Mijkes (leider), Sjouke Veenstra, Eduard van der Zaag, Wim Klaver, Wesley Feenstra, Klaas Lieuwes, Ale Boersma, Abele de Jong, Jan Rense Visser, Corrie Mijkes
Voor v.l.n.r.: Geert Rekker,Piet Bruinsma, Klaas Wiltsje Visser, Hilco Rekker, Bauke Annema, Ale Annema, Harm Minnema, Roel Schotanus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

WTOC DA 2. Foto gemaakt op 22 september 2007

Liggend v. l.n.r.: Sinie Merkus, Liza Elzinga
op de hurken van links naar rechts; Nienke v/d Heide,Miranda Riemersma, Suda Wiersma,Femke de Hoek, Willie Merkus
staand  ; Sanne de Graaf, Coby van Dijk, Jeltje Rispens, Wietske Keizer, Neeltsje Wijma,Ymkje Hoekstra,Janneke de Poel, Fardouw Visser (leiding)
Achter v.l.n.r: Hilda de Haan, Renske v/d Kloet, Tsjikke Riemersma,Janine Zwaagstra, Rianne van Malsen, Esther Bakker
 
Op de foto ontbreken: Ineke Adema, Gwenda Krol, Berber Beerda en  trainer Heine van Assen

 


 

WTOC Dames 2 Foto, gemaakt op 24 april 2010:
Achter v.l.n.r: Tryanka Prins, Lise van der Ploeg,Liza Elzinga, Hilda de Haan, Judith Westerhof, Miranda Hamstra,
Ilse Horinga, Froukje van der Velde , Metty de Vries ( leidster).
Voor v.l.n.r.: Gwenda Krol, Thea Hoekstra, Willie Merkus, Janneke de Poel, Femke de Hoek, Sanne de Graaf, Miranda Riemersma ,Martha Nicolai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WTOC 2 Op de foto ( 2007) achter v.l.n.r.: Frans Wiersma, Matthijs de Vries, Feike Pieter Rekker, Chris Faber, Piter-Imke de Vries, Henk de Vries, Fokke Zijlstra, Hein Adema (grensrechter).
Middelste rij v.l.n.r.: Bauke Krol(leider), Jaap Adema, Simme Schievink, Jacob van der Velde, Wybe Jan van der Schaaf, Henk Wijbenga (trainer)
Voor v.l.n.r.: Bert Bosgraaf, Geoffrie Hoiting, Marten Schotanus


WTOC H-pupillen
Foto gemaakt op 6 oktober 2007
 Leiding: Geert Kempenaar en Elisabeth Lap
 Achter v.l.n.r: Tjipke de Vries, Gea Wijbenga, Frans Turkstra, Syds van der Veen, Ysbrand van der Meer, Wesley Elzinga, Jan Kempenaar
 Voor v.l.n.r.: Tjalling Schotanus, Jan Kok, Hylke Prins, en Patrick Koster


WTOC F1 : Foto gemaakt op 9 oktober 2010.

Op de foto achter v.l.n.r. Doeke van Dijk (leider), Niels de Vries, Wiebe Smit, Sander Hiemstra, Hielke-Remco Bosma,
Marit   van Dijk (leidster).
Voor v.l.n.r:Wander Vietmeijer (keeper), Femke van Dijk, Mellanie Elzinga, Jildou de Boer en Gea Wijbenga

 


WTOC D :Foto gemaakt op 18 september 2010


Foto WTOC C1 gemaakt op 18 september 2010

 

WTOC B1

Foto d.d. 30 oktober 2010:
Achter v.l.n.r.: Dries Postma, Jaap de Bruin, Remco Kempenaar, Rik de Vries, Gerrit Dijkstra, Henk de Vries( leider), Bert Bosgraaf( trainer)
Midden v.l.n.r.: Ronald van der Laan, Mark Bruinsma, Harry Boersma, Bartele Nicolai
Voor v.l.n.r.: Patrick Kooistra, Dennis Bosgraaf, Harm van der Veen, Jelle Geert Pompstra, Tjibbe Jan van Assen, Piebe Jan Bijlstra

Afwezig: Jelle Buruma, Calvin Moore


WTOC E3M seizoen 2010/ 2011
 

Achter van links naar rechts:
Elisabeth Kempenaar, Iris Bosgraaf, Bente Meijer, Marije Meijer, Baukje Zijlstra, Doetie Zijlstra, Petra Zuidersma, Lies Annema en Geert Kempenaar

Voor van links naar rechts:
Neeltje Starkenburg, Ilse Marije de Boer,  Gera Visser, Baukje Femke de Boer, Lemke Dijkstra en Rixt Kooistra

Voor liggend:
Baukje de Vries


WTOC E2 : Foto gemaakt op 18 september 2010

 


Foto WTOC E1 in seizoen 2010/2011

 

Zaalvoetbalteam seizoen 2009/ 2010

 

Foto WTOC E3M gemaakt op 18 september 2010


Foto WTOC F2, gemaakt op 4 april 2009
 

 

Foto gemaakt op 19 september 2009:

Achter v.l.n.r.: Bert Bosgraaf ( trainer), Henk de Vries (leider), Jaap de Bruin, Erik Bruinsma, Calvin Moore, Rik de Vries, Gerrit Dijkstra Dries Postma(leider). Voor v.l.n.r.: Piebe Jan Bijlstra, Bartele Nicolai, Harm van der Veen, Jelle Geert Pompstra, Tjibbe Jan van Assen, Dennis Bosgraaf, Remco Kempenaar.

Afwezig: Daan Koster, Henk Botma

 

Foto  gemaakt op 20 september 2008:

Op de foto achter v.l.n.r.: Henk de Vries( leider),Remco Kempenaar, Calvin Moore, Sipke Bijlstra, Nyckle de Vries, Henk Botma, Erik Bruinsma, Dries Postma( leider)
Voor v.l.n.r.: Rik de Vries, Jaap de Bruin, Hendrik Keizer, Bartele Nicolai, Piebe Jan Bijlstra, Tjibbe Jan van Assen
Liggend: Herre Hoekstra

 

 

Foto gemaakt op 8 november 2008:

Achter v.l.n.r.: Elisabeth Kempenaar( leidster), IJsbrand van der Meer, Tjalling Schotanus, Tjeerd Annema,Geert Kempenaar ( leider)Hylke Prins.
Voor v.l.n.r.: Tjipke de Vries, Wesley Elzinga Syds van der Veen

Foto gemaakt op 19 september 2009
Op de foto achter v.l.n.r.: Siede Kempenaar (leider/ trainer), Lies Annema, Frans Turkstra, Patrick Koster, Jan Kok Gerko Kempenaar (leider/trainer)
voor v.l.n.r.: Tjalling Schotanus, Sierd van der Veen, Bart Kempenaar, Wessel van der Horn, Hylke Prins

WTOC E1 voorjaar 2010

Foto WTOC MP , gemaakt op 26 september 2009:

Achter v.l.n.r.: Hilco Rekker(trainer, leider), Daniel Rekker, Wander Vietmeyer, Hendrik Rottine, Niels de Vries, Sander Hiemstra
Gea Wybenga,Doeke van Dijk(leider)
Voor v.l.n.r.:Jens Kempenaar,Alwin Thalen,Anna Kok,Melanie Elzinga,Elbrich de Boer,Femke van Dijk
afwezig:Jildou de Boer, Hielke Remko Bosma

 

WTOC D1 2009

Foto gemaakt op 31 oktober 2009.
Achter v.l.n.r: Geert Kempenaar (leider),  ..,.., Jan de Jong, .. Elsabeth Kempenaar(leidster)
Voor v.l.n.r.: Wouter Andringa,

Foto WTOC E2, gemaakt op 24 april 2010:

Achter v.l.n.r. leidster / trainster Elisabeth Kempenaar, Marije Meijer, Petra Zuidersma, Lies Annema, Rixt Kooistra,
Baukje Zijlstra, leider / trainer Geert Kempenaar

Voor v.l.n.r.: Lemke Dijkstra, Baukje Femke de Boer, Ilse Marije de Boer, Bente Meijer, Iris Bosgraaf, Liggend Baukje de Vries.

 

 

 

Foto WTOC C1 gemaakt op 31 oktober 2009:

Achter v.l.n.r.: Jitze Keizer (leider), Ronald van der Laan, Mark Bruinsma, Jelle Buruma, Patrick Kooistra, Rowan Krol, Femme de Vries
Riemer Dirk Bijlstra, Jilles Bosma ( leider)
Voor v.l.n.r.: Johan Brouwer, ...,Daniel Bakker, Aant Keizer, Harry Boersma, Nyckle Smeding, Sybren Bosma

Foto gemaakt op 1 november 2008:
Achter v.l.n.r.: Harry Boersma, Gerrit Dijkstra ,Sjouke Starkenburg, Tjeerd Munstra, Femme de Vries, Henri Timersma, Bert Bosgraaf ( leider/trainer)
Voor v.l.n.r.: Harm van der Veen, Rowan Krol, Jelle Geert Pompstra, Tim van der Linden, Jelle Buruma, Dennis Bosgraaf.
Afwezig: Tim Dijkstra, Mark Bruinsma

Foto B1  gemaakt op 20 september 2008:

Op de foto achter v.l.n.r.: Henk de Vries( leider),Remco Kempenaar, Calvin Moore, Sipke Bijlstra, Nyckle de Vries, Henk Botma, Erik Bruinsma, Dries Postma( leider)
Voor v.l.n.r.: Rik de Vries, Jaap de Bruin, Hendrik Keizer, Bartele Nicolai, Piebe Jan Bijlstra, Tjibbe Jan van Assen
Liggend: Herre Hoekstra

 

Foto C2 gemaakt op 6 oktober 2007

Achter v.l.n.r. Jan Dijkstra (leider), Gerrit Dijkstra, Tjeerd Munstra, Sjouke Starkenburg, Femme de Vries, Minne Westra, Jelle Burema, Bert Bosgraaf.leider/trainer

Voor v.l.n.r.: Tim van Linden, Mark Bruinsma, Rowan Krol, Harm v.d. Veen, Dennis Bosgraaf, Henry Timersma

Foto D1 gemaakt op 20 september 2008
Achter v.l.n.r.: Sjouke Bosma ( trainer), Aant Keizer, Johan Brouwer, Jetze Elzinga, Jan Siebrant Visser, Ronald van der Laan, Jan Bart de Bruin(leider).
Voor v.l.n.r.: Daniel Bakker, Auke Kamstra, Anne Mient de Haan, Hart Bastiaan Pijnacker, Nyckle Smeding,Sybren Bosma.
Liggend: Riemer Dirk Bijlstra.

 

Foto D2, gemaakt op 1 november 2008:

Achter v.l.n.r.: Erik Jan Dijkstra ( leider), Tjitske Botma, Sietse de Boer, Wietse Hoekstra, Siewart van der Horn, Hylke Elzinga
Voor v.l.n.r.: Aniek Terpstra, Mark Cnossen, Haaije Buruma, Peter van der Bei, Germ Jan Hoekstra, Douwe Starkenburg
Liggend: keeper Nanne de Vries

Foto E1 gemaakt op 20 september 2008:
Achter v.l.n.r.: Gerry Dijkstra( leider), Jarno Ros, Nyckle Vlasma, Jan Dirk Sangers, Timen de Vries
Voor v.l.n.r.: Hinke van der Veen, Kris Robertson, Ike Tseard Hoekstra, Jilmer Dijkstra, Wytze Wijbenga
Afwezig: Erwin Vietmeijer.

Foto E2 gemaakt op 1 november 2008:
Achter v.l.n.r.: Eddie Wiersma( leider), Pieter Jetze van der Meulen, Tjalling Mellema, Jan de Jong, Reinier Keizer, R.Mellema(leider)
Janco Elzinga, Wouter Andringa, Pieter Wiersma, Remco Brouwer
Afwezig: Matthijs  de Vries ( leider)

 

Foto F1 gemaakt op 8 november 2008:

Achter v.l.n.r.: Elisabeth Kempenaar( leidster), IJsbrand van der Meer, Tjalling Schotanus, Tjeerd Annema,Geert Kempenaar ( leider)Hylke Prins.
Voor v.l.n.r.: Tjipke de Vries, Wesley Elzinga Syds van der Veen

 


 

Op de foto achter v.l.n.r.: Janna Dijkstra, Martha Nicolai, Alie de Jong, Lisa de Vries, Teatske Hansma, Hilde Visser, Wietske Smeding, Getje de Boer. Voor v.l.n.r.: Ilse Horinga, Jessica Horinga, Joukje Smeding en Freerk de Vries.

Deze foto is gemaakt op 22 mei 2006. Dit was de laatste wedstrijd van de meisjespupillen. De KNVB heeft namelijk besloten om de
meisjespupillen in jongensteams, de E's en de D's, mee te laten spelen met ingang van het nieuwe seizoen. Dit heeft tot voordeel, dat er niet meer een groot leeftijdsverschil voorkomt in de Meisjespupillenteams en de reisafstand zal minder ver zijn.

 

 

Oudere team foto's van de jeugd teams 2006-2007

 


C junioren 2006


F1 junioren 2006


F2 junioren 2006


E1 junioren 2006


D2 junioren 2006


E2 junioren 2006


D1 junioren 2006


MC team 2006

Team H 2006

Team H 2006