Welkom bij W.T.O.C.
Algemeen

Bestuurssamenstelling:

Wedstrijdsecretariaat jeugd en senioren:Fokke Jan Klaver, tel: 06-46615328,  mail: wedstrijdenwtoc@hotmail.com
Mocht de telefoon niet worden opgenomen, dan graag even  whatsapp'en. Fokke Jan is vanwege studie niet altijd in de gelegenheid om de telefoon meteen op te nemen.

 

Hoofdbestuur

Voorzitter: Wierd Kooistra tel 0511-441974
Penningmeester: Tietsje Thalen
Secretaris:Wiebe de Boer, tel: 0511 453100 bgg 06 25 121 906. email: bestuurwtoc@hotmail.com
Bestuurslid: Henk de Vries
Bestuurslid: Bert Bosgraaf
Bestuurslid: Ale Hoekstra
Bestuurslide: Klaziena Horinga

Jeugdbestuur

Voorzitter: Henk de Vries 0511-453672 / 06-30399665
Secretaris: Jan Bart de Bruin 0511-453553 / 06-46337596
Penningmeester: Aukje Dijkstra 0511-451231
Bestuurslid: Alie Bosma 0511-444218
Bestuurslid: Bart Rijnders:0511-454225

E-mail adres van de vereniging: bestuurwtoc@hotmail.com

Post adres van de vereniging : v.v.W.T.O.C., Jan Binneswei 9, 9294 KJ Oudwoude

 

Technische Jeugdcommissie
Sjouke Bosma
Henk de Vries

Relatie nummer v.v. W.T.O.C. BB - BD - 95 N

Klasse nummers WTOC:

WTOC 1         4e klasse B WTOC MC  1e klasse 06
WTOC 2         res.3e klasse D WTOC D1     3e klasse 19
WTOC 3         res.6e klasse 09 WTOC D2     1e klasse 06
WTOC VR 1   4e klasse 04 WTOC E1  4e klasse 35
WTOC VR 2   1e klasse 03 (7x7)  WTOC F1  4e klasse 47
WTOC B         3e klasse 14 WTOC F2  4e klasse 46
WTOC MB    1e klasse 07  


Lid worden ?

Wil je lid worden van W.T.O.C. dan kun je gebruik maken van onderstaande formulieren. Na het invullen kun je het formulier uitprinten en versturen naar het secretariaat maar je kunt het formulier ook digitaal invullen en daarna mailen. Lees ook even de informatie hieronder over leden administratie.

Aanmeld formulier voor jeugdleden

Aanmeld formulier voor senioren

Leden administratie

  • Het aan- en afmelden van zowel de senioren als de jeugdleden dient schriftelijk via de secretaris van onze vereniging plaats te vinden. In de kantine kunt u vragen om een formulier voor aan – of afmelding. Ook is het mogelijk om een aanmeldingsformulier te downloaden van deze site. Zie hierboven.
  • De gegevens vermeld op het aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van onze vereniging in verband met alle verenigingsactiviteiten. Tevens worden bovengenoemde gegevens doorgegeven aan de KNVB in verband met de aanmelding van uw lidmaatschap. De adresgegevens worden door de KNVB ook aangewend voor acties van onder andere KNVB-sponsors en worden tevens ter beschikking gesteld in verband met onderzoeksactiviteiten.
  • Afmeldingen senioren: het afmelden dient schriftelijk plaats te vinden voor 1 juni bij de secretaris van de vereniging. De automatische betaling van de contributie wordt daarna stopgezet per 1 juli. Tijdens het seizoen kan het lidmaatschap niet opgezegd worden. Indien opzegging plaatsvindt na 1 juni, dan is er nog contributie verschuldigd tot en met het daarop volgende seizoen.
  • Afmeldingen junioren en pupillen: het afmelden dient schriftelijk bij de secretaris van de vereniging plaats te vinden voor 1 juni of tijdens het seizoen voor 1 januari . Indien de opzegging plaatsvindt na deze data, dan is nog contributie verschuldigd tot respectievelijk 1 januari of tot 1 juli.

Route naar de sportvelden :

De locatie van de sportvelden is op bovenstaande kaartjes afgebeeld met een rood sterretje.
Route: Vanaf de Lauwersmeerweg (dit is de N358 van Buitenpost naar Lauwersoog) ga je bij de rotonde t.h.v. Texaco pomp afslaan naar Oudwoude (Foarwei). In het dorp de eerste afslag rechts (J. Binneswei). Vervolgens de 4e afslag linksaf de Swartewei in.

Adres sportvelden / Kantine

Swartewei 9
9294 KS, Oudwoude
Tel. 0511-451676

Colofon

Deze website is ontwikkeld en in beheer bij Pieter Bosch. Heeft U vragen of opmerkingen over de opmaak mail dan naar pieter.bosch@home.nl.

Voor het aanleveren van tekst of foto's voor de website, graag naar Jantsje Wiersma, emailadres: m.wiersma05@knid.nl

Copyright

Wellicht en overvloede nog een opmerking : op al het fotomateriaal op deze site rust copyright van de betreffende fotograaf. Overname van foto's is alleen toegestaan voor prive gebruik, voor andere doeleinden is eerst toestemming van de fotograaf nodig. Voor overname van tekst en ander informatie materiaal van deze site anders dan voor prive gebruik is toestemming nodig van de webmaster.