Welkom bij W.T.O.C.

Wedstrijdverslag

 

Verslag van de bekerwedstrijd WTOC 1-Surhuisterveen 1, op 26 augustus 2006.

Arbiter De Wind voelt zich bedreigd

WTOC - Surhuisterveen gestaakt

De wedstrijd WTOC - Surhuisterveen, die voor verder spelen in het bekertoernooi niet meer van belang was, leidde zaterdag tot een staken in de voorlaatste minuut. Scheidsrechter W de Wind uit Harkema voelde zich op dat moment bedreigd door het WTOC-publiek, terwijl de supporters van de thuis­club opmerkingen maakten naar een speler van Sur­huisterveen die een WTOC-speler torpedeerde.

Ondanks dat er niets meer op het spel stond was WTOC er alles aan gelegen om een goede wedstrijd neer te zetten. Jilles Bosma mocht van trainer Henk de Boer in de basis beginnen. Hij was het ook die de eerste kans kreeg, maar zijn schot werd net onderschept. Voor Surhuisterveen kwam het eerste wapenfeit van Harmen de Roo, maar zijn schot ging net over de deklat boven keeper Foeke Dirk Dijkstra. Een dom­per voor de thuisclub was daarna de blessure die Ljipke Zijlstra opliep. Hij werd vervangen door Klaas Bosma. Vervolgens wurm­de Gosse Tjalsma zich door de Surhuisterveen-defensie en stelde Erik Jan Dijkstra in staat WTOC naar 1-0 te schieten. Even later een misverstand in de WTOC-­defensie en hierdoor kon Joeri Feenstra de bal bezorgen bij maa­tje Harmen de Roo en hij schoot nu wel raak, 1-1. Vervolgens nam WTOC het heft weer in handen en deelde de lakens uit. Het veld­overwicht leidde tot de verdiende 2-1 toen Goffe de Boer maatje Gosse Tjalsma in scoringspositie bracht. Tjalsma faalde niet en zorgde ervoor dat WTOC met een 2-1 voorsprong aan de thee kon.

De tweede helft was net begon­nen toen WTOC een vrije trap kreeg. Tjeerd van der Land nam hem op schitterende wijze en onbereikbaar voor doelman Sjoerd Veenstra werd het 3-1 voor WTOC. De ploeg van trainer Reinder Jeensma was nu helemaal aangeslagen en kreeg geen vat meer op het snelle aanvalsspel van de thuisclub. Ideaal voor Erik Jan Dijkstra die, solerend door de Surhuisterveen-defensie wel raad wist met de hem geboden en gecreëerde ruimte en tweemaal raak wist te schieten en hij tilde daarmee de stand naar 5-1. Hierna werd Teade van der Ploeg vervan­gen door Jaap Adema en Goffe de Boer door Sas van der Velde. In de 77e minuut zag scheidsrechter W. de Wind uit Harkema zich genoodzaakt Harmen de Roo van het veld te sturen. De Roo maakte opmerkingen over diens leiding en kon inrukken. Met elf tegen tien was WTOC helemaal heer en meester. Jilles Bosma leek daarop de 6-1 te gaan scoren, maar hij werd onreglementair gestopt. De toegekende strafschop werd door Berend Jan Prins om zeep geholpen. In de 89e minuut nog een fikse overtreding van Fean­ster Henri Tjoelker op Tjeerd van der Land, die daarbij behoorlijk geblesseerd raakte. Scheidsrech­ter W. de Wind was het voorval echter ontgaan en trad dan ook niet op. Dat deed de leidsman plots wel toen volgens hem uit het publiek minder vleiende taal tegen hem gebruikt zou zijn. De arbiter meende dat dit tegen hem gericht was en stapte van het veld en staakte de wedstrijd met nog één minuut officiële speeltijd te gaan. "De Wind voelde zich naar eigen zeggen bedreigd door het publiek en staakte plots de wed­strijd", aldus voorzitter Kooistra van WTOC. Ook na overleg bleek hij niet bereid het duel te hervatten". Opmerkelijk vond de preses dat de leidsman langs en door het publiek zonder schroom het veld verliet richting zijn kleedkamer en dus van angst zijnerzijds geen kon zijn. De supporters zouden het overigens ook niet op de scheidsrechter hebben gemunt, maar slechts hebben gescholden op de speler van Surhuisterveen die de overtreding op Tjeerd van der Land beging. Hoe het o­ok zij, Tuchtcommissie van KNVB district Noord heeft nu het laatste woord in deze zaak.