Welkom bij W.T.O.C.
Verslagen

 

 Wedstrijdverslag van 24 september 2005 WTOC-Suameer

Ook Suameer aan de zegekar gebonden

WTOC enige standaardteam in de provincie zonder tegentreffers

WTOC was aan de stand op de ranglijst in 4B verplicht om de punten zaterdag tegen Suameer thuis te houden. De thuisclub was vooraf nog altijd ongeslagen en had zelfs nog geen tegentreffer hoeven incasseren. Om de winst in eigen huis te houden moest de ploeg van trainer Henk de Boer weer alles uit de kast halen, want Suameer was niet van plan om zich zomaar te laten slacht≠offeren. Door blessures waren de gasten niet op volle oorlogs≠sterkte, maar WTOC kende geen medelij. Met goed voetbal zoals voorgestaan door trainer Henk de Boer toog WTOC ten aanval en uiteindelijk resul≠teerde de aanvalsdrang van de thuisclub in een fraaie 3-0 over≠winning. Opnieuw kon Foeke Durk Dijkstra de 'nul' houden, waarmee WTOC het enige stan≠daardteam in de provincie is dat nog altijd geen tegentreffer om de oren heeft gehad.

 

De aanvalsdrang van WTOC re≠sulteerde al spoedig in een schot van Gosse Tjalsma dat maar net over de kruising ging. Het goede WTOC-voetbal kon niet door Suameer beantwoord worden. De kansen regen zich aaneen maar werden om zeep geholpen. Uit een corner schoot Erik Jan Dijkstra voorlangs. Tiede Auke Dijkstra kwam een teentje tekort om in vrije positie een voorzet om te zetten in het openingsdoelpunt. Gosse Tjalsma testte nog eens de Suameer-keeper maar deze was uit het goede hout gesneden en hield de bal buiten de palen. Na≠mens WTOC schoot Klaas Bosma vervolgens over. Bij een Sua≠meer-aanval raakte Henk Buma geblesseerd en werd vervangen door Rintje Schievink. Uit alweer een prima WTOC-aanval was het Gerrit van der Meulen die bijna zijn eigen keeper verschalkte, het leer ging rakelings over. WTOC bleef de betere ploeg, maar kon nog steeds niet op voorsprong komen. Zo schoot Klaas Bosma uit een vrije trap hoog over en dit≠zelfde overkwam even later Tiede Auke Dijkstra na aangeven uit een corner van Berend Jan Prins en de goed mee opgekomen Jan J. Prins kon uit vrije positie de bal ook niet over de doellijn krijgen. Toen kwam plotseling een gewel≠dige kans voor Suameer. Sas van der Velde speelde de bal te zacht terug op de eigen WTOC-keeper Foeke Durk Dijkstra, die in een reflex de bal van de schoen van Johan Elzinga wist te plukken en daarmee WTOC voor een onte≠rechte achterstand te behoeden. In de 37e minuut was er dan einde≠lijk de ontlading aan WTOC-zij≠de. Met een loepzuivere schuiver in de rechterbenedenhoek bezorg≠de Tiede Auke Dijkstra WTOC de 1-0 voorsprong. Suameer schudde zijn aanvankelijke bedeesdheid af en zag kans wat speldenprikjes uit te delen. Dit kon de WTOC-de≠fensie niet verontrusten, waardoor de thuisclub met een 1-0 voor≠sprong aan de thee kon gaan.

De tweede helft begon zoals de eerste was geŽindigd, met een aanvallend- WTOC. Dit resul≠teerde al spoedig in een kans voor Klaas Bosma. Bij Suameer raakte Wouter de Vlught geblesseerd en werd vervangen door Rintje Storm. De WTOC-defensie was even niet goed bij de les en Bennie Bouma kon volkomen vrij≠staand inschieten maar hij faalde. Uit een combinatie tussen Berend Jan Prins en Erik Jan Dijkstra kon Klaas Bosma vervolgens de bal tegen de touwen werken en de 2-0 door broertje Siebren, die pupil van de week was, op het scorebord laten hangen. Daarna toog Suameer weer ten aanval, maar Bennie Bouma kopte over de WTOC-veste. Aan de andere kant was WTOC weer gevaarlijk en Suameer moest zelfs aan de noodrem trekken om Klaas Bos≠ma van scoren af te houden Hij werd in de beruchte zestien on≠deruitgehaald. Dit leverde WTOC een strafschop en Suameer een gele kaart op. Voordat vanaf elf meter aangelegd mocht worden vond er aan Suameer-zijde eerst nog een wissel plaats. Keeper Gerard de Haan werd geblesseerd vervangen door tweede-elftal≠keeper Jan Harm Wijbenga die met Suameer 2 tegen WTOC 2 had gespeeld. Hier was hij ťťn keer gepasseerd zodat WTOC 2 de punten thuis hield. Gosse Tjalsma mocht trachten uit de toe≠gekende strafschop de goalie voor de tweede keer te passeren en dit lukte. Beheerst schoot hij de bal binnen, 3-0. De wedstrijd was gespeeld. WTOC gaf Suameer nu meer ruimte zodat enkele moge≠lijkheden gecreŽerd konden wor≠den door de gasten. Enige malen bracht de buitenspelval uitkomst voor WTOC. Laatste man Sas van der Velde schoof steeds meer naar voren, waardoor de rugdek≠king niet optimaal meer was. Toen de gasten de buitenspelval wisten te omzeilen en ook goalie Foeke Durk Dijkstra al verslagen was kon Goffe de Boer de bal zo ongeveer van de doellijn het veld weer inschieten, waardoor de 'nul' voor WTOC gehandhaafd bleek. Jan W. Prins werd daarna aan de kant van de thuisclub ver≠vangen door Klaas Jan Reitsema, die daarmee de kans kreeg zich te laten gelden om weer in de ba≠sis te kunnen terugkeren. In de 86e minuut volgende nog een dubbele wissel aan WTOC-zijde. Erik Jan Dijkstra en Tjeerd van der Land werden vervangen door Feike Pieter Rekker en Jilles Bosma. Op dat moment was het hele gezin Bosma bij WTOC betrok≠ken: Klaas als basisspeler, Jilles als invalller en Siebren in dienst van de hoofdmacht als pupil van de week, terwijl vader en moeder Bosma als supporters langs de lijn hun helden aanmoedigden. De goed leidende F. van der Wal uit Lemmer floot kort daarna voor het einde van de wedstrijd en dus mocht WTOC weer drie punten gaan bijschrijven. De wedstrijdbal weermee gespeeld werd was aan≠geboden door Harm de Jong uit Oudwoude.

Omdat er een oneven aantal clubs in de vierde klasse B deelneemt is WTOC zaterdag vrij.