Welkom bij W.T.O.C.
Verslagen

 

 Wedstrijdverslag van 8 oktober 2005 WTOC_Grijpskerk

WTOC raakt de '0' kwijt

Het Groninger Grijpskerk komt de eer toe de laatste nog niet gepasseerde Friese verdediging de eerste tegentreffer te bezorgen. Dit ge≠beurde zaterdag in de vijftiende minuut, waardoor WTOC pas na 375 minuten de '0' kwijtraakte. De thuisploeg in Oudwoude be≠gon slapjes aan de klus 'Grijps≠kerk'. De gasten startten hierdoor beter en namen het heft in handen. WTOC kon hier in het begin wei≠nig tegenin brengen, de bal kon niet in de ploeg worden gehouden zonder dat Grijpskerk tot grote kansen kwam. "Je voelde wel dat er een doelpunt in de lucht hing", aldus voorzitter Wierd Kooistra na afloop. Ondanks dit feit was het WTOC dat de eerste grote kansen kreeg, maar de paal bracht voor Grijpskerk redding. Verantwoordelijk hiervoor was Tiede Auke Dijkstra die prima werd aangespeeld door Berend Jan Prins maar dus het aluminium trof. Een goede kans kreeg ook Erik Jan Dijkstra, maar alleen voor gastengoalie Sjoerd Dirk Bijleveld speelde hij de bal iets te ver vooruit zodat de Grijps≠kerk-goalie redding kon brengen. Uit het niet benutten van de WTOC-kansen putte Grijpskerk nog meer moed. Slechte com≠municatie in de WTOC-defensie stelde Reindert Oosterhof in staat de uitstekend keepende Foeke Durk Dijkstra na lange tijd weer eens te passeren en de 0-1 was een feit. Wie WTOC een beetje volgt, weet dat de ploeg niet snel bij de pakken neer gaat zit≠ten en ook zaterdag gebeurde dat niet. Het leek er op dat ze beter gingen voetballen nu de heilige 'nul' geen rol meer speelde. Vijf minuten na de openingstreffer was het weer gelijk, 1-1. Uit een uitstekende dieptepass van Klaas Bosma kon Berend Jan Prins snoeihard uithalen en was er voor Bijleveld geen houden aan. Het bleef daarna boeiend zonder dat er goed gevoetbald werd. WTOC was wat meer aan de bal en dit overwicht werd in 25e minuut verzilverd. Jan W. Prins zag zijn voorzet tegengehouden door twee Grijpskerk-verdedigers. Deze spelers raakten echter de kluts kwijt en de attent reagerende Erik Jan Dijkstra bezorgde WTOC een dankbare 2-1 voorsprong. De vreugde was echter van korte duur. Bij aandringen van Grijps≠kerk zag de WTOC-verdediging er niet goed uit. De organisatie klopte niet en tot overmaat van ramp passeerde Klaas Jan Reitsema zijn eigen doelman en was de stand 2-2. Er bleek deze middag van alles mogelijk voor beide teams. Namens WTOC was Klaas Bosma dichtbij een treffer. Zijn inzet was te zacht en kon daardoor de Grijpskerk-keeper niet verontrusten. Vlak voor de rust kwam de 3-2 toch op het scorebord dat werd bediend door pupil van de week Jelmer Bremer. Erik Jan Dijkstra kon solo door de achterhoede van Grijpskerk en zijn fraaie actie dito afronden.

Keeper Dijkstra toont vorm

De tweede helft begon net zoals voor rust met als eerste wapenfeit een schot van WTOC-spits Tiede Auke Dijkstra dat net voorlangs ging. Deze actie zou voorlopig de laatste van WTOC-zijde zijn. Het was Grijpskerk dat aandrong op zoek naar de gelijkmaker, maar WTOC-keeper Foeke Durk Dijkstra bracht redding nadat zijn defensie niet adequaat ingreep. Grijpskerk probeerde de bakens te verzetten maar tot grote kansen leidde dit verder niet. Ook WTOC kon geen echte vuist maken tot een plotselinge bevlieging van Berend Jan Prins. Zijn voorzet kwam terecht bij de geheel vrij≠staande Erik Jan Dijkstra, die dank je wel zei en WTOC in veilige ha≠ven leek te hebben geschoten, 4≠-2. Grijpskerk geloofde nog in een voor hen beter resultaat. De gasten mochten wel eens gevaarlijk wor≠den, maar dan was er steeds weer de in vorm verkerende doelman Foeke Durk Dijkstra die als laat≠ste redding bracht. Aan de andere kant maakte Goffe de Boer even later een overwinnaars gebaar. Zijn kopbal die het Grijpskerker ≠doel trof werd echter als een bui≠tenspeldoelpunt beoordeeld, zodat dit feestje voor De Boer van korte duur was. WTOC-trainer Henk de Boer besloot vers bloed in te bren≠gen. Jilles Bosma verving 'grote broer Klaas' die leeggespeeld was. Wiebren Lieuwes kon bin≠nen de lijnen zich bewijzen voor de geblesseerde Jan W. Prins. Zowel Grijpskerk als WTOC creŽerden nog enkele kansjes, maar in de stand kwam geen ver≠andering meer, zodat WTOC de 'nul' kwijtraakte maar zeker niet de ongeslagen status. Nog altijd is de ploeg van trainer Henk de Boer (uit Dokkum) zonder puntverlies en gaat WTOC fier aan kop in de 4e klasse B. De wedstrijdbal werd aangeboden door Jan H. van der Veen uit Oudwoude.