Welkom bij W.T.O.C.
Nieuws

Verslag van de wedstrijd WTOC 1- Eastermar 1 op 23 april 2005

WTOC tegen Eastermar net op tijd bij de les

"Na vijf minuten al met 2-0 achterstaan en dan toch nog een gelijkspel uit het vuur slepen, dan mag je niet klagen", aldus interim-trainer Sije Visser van WTOC na afloop. "En er had met wat geluk nog meer in gezeten ook voor ons". Na de aftrap door pupil van de week, Harrie Boersma, kon de wedstrijd beginnen. Eastermar toog meteen naar de veste van WTOC. Al in de derde minuut leverde dit suc­ces op. Na een droge knal van Sjouke Anne van Dekken vanaf links mocht keeper Foeke Durk Dijkstra de trieste gang naar het doel gaan en stond WTOC met 0­-1 achter. Na de aftrap door WTOC kwam de bal in bezit van keeper Wander Kooistra. Met een verre uittrap die verkeerd werd beoor­deeld door Eelke Merkus kwam Josse Postma oog in oog met de WTOC.-goalie en was de 0-2 een feit. De ploeg uit Oudwoude was danig geschrokken. Een walk­over leek aanstaande. WTOC gaf echter niet zo gauw op en kon weer een beetje op stoom ko­men. Een uitstekende kans voor spits Tiede Auke Dijkstra werd een prooi voor de gastenkeeper. WTOC ging vervolgens nog iets meer aandringen, al moest dit met de nodige voorzichtigheid ge­beuren want de counter bleek een uitstekend wapen van Eastermar. Toch kreeg de thuisclub een prima mogelijkheid. Uit een geoliede aanval van WTOC raakte Berend Jan Prins met een snoeihard schot de lat. WTOC probeerde nog voor de rust de aansluitende treffer te produceren, maar verder dan een vrije trap genomen door Berend Jan Prins die andermaal de lat teisterde kwam het niet voor de ploeg van Visser.

Na de thee was de onopvallende Hilco Rekker vervangen door Erik Jan Dijkstra. WTOC wilde er geen gras over laten groeien en nam het heft meteen in han­den. Dit resulteerde in een prima kans voor Gosse Tjalsma, maar andermaal had de Eastermar-kee­per weer een geweldige redding in huis. Een doelpunt was nodig voor WTOC en die kwam er ook, maar de glaszuivere goal werd door de Eastermarder grensrech­ter om zeep geholpen door voor buitenspel te vlaggen. Uit een corner van WTOC moest verde­diger Roel van der Ploeg op de doellijn redding brengen en zijn reeds verslagen goalie bijstaan. Het geluk leek WTOC in de steek te laten. Eastermar zat ook niet stil en wilde de wedstrijd met een derde goal graag beslissen. Uit een corner werd het speeltuig te­gen de binnenkant van de paal ge­schoten, maar de uit de doelmond wegspringende bal belandde in de veilige handen van keeper Foeke Durk Dijkstra. In de zeventigste minuut was het dan toch raak voor WTOC. Klaas Bosma was iedereen te snel af incluis de Eastermarder-goalie. De spanning en het uitzicht op de gelijkmaker was terug. De keeper van Eas­termar vertoonde irritant gedrag door bij doeltrappen steeds tijd te rekken. Hier had de verder prima leidende scheidsrechter A. Traa iets aan kunnen en moeten doen dan alleen tijd bij te trekken. De moegestreden Gosse Tjalsma werd vervolgens aan de kant van WTOC vervangen door Ljipke Zijlstra. Laatstgenoemde moest de lijnen uit gaan zetten in de het slotoffensief. Een Eastermarder aanval over links moest door Wybren Lieuwes onreglementair gestopt worden. Dit leverde hem een gele prent op. Ljipke Zijlstra was dicht bij een doelpunt, maar hij wist de bal niet goed te raken. Uit een moeilijke hoek miste Tiede Auke Dijkstra eveneens het doel. Om een gelijkspel te forceren ging WTOC achterin één op één spelen en was het alles of niets. Eelke Merkus produceerde een goed schot en dat werd alles voor WTOC, 2-2. De Visser-for­matie werd weer hersteld en het gelijkspel gekoesterd en kwam tot het eindsignaal ook niet meer in gevaar. De wedstrijdbal werd aangeboden door Hoekstra Snackservice uit Buitenpost.